Het tienerbrein

Wat heeft het tienerbrein nodig?

Gebruikmakend van recent wetenschappelijk hersenonderzoek speelt IMYC in op een aantal belangrijke behoeften van het tienerbrein. Voorwaarden om effectief te kunnen leren hebben we verwoord in ‘5 key needs’:

  • Een ‘use it or lose it’-principe.

Alleen als de leerling betekenis weet te geven aan hetgeen hij/zij leert, zal het onthouden worden en verankerd blijven. Binnen de onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten van het thema wordt de leerling hiertoe voortdurend uitgenodigd.

  • Hulp nodig bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden.

Hulp nodig bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden. De prefrontale cortex in een tienerbrein is nog volop in ontwikkeling. Dit vergt structuur en discipline van de leraar (of coach). IMYC voorziet in een heldere structuur en biedt de leraar ondersteuning bij deze uitdagende taak.

  • Risico’s nemen en gevolgen niet goed kunnen overzien.

Dit past bij de ontwikkeling van een tiener. Bij IMYC wordt de leerling begeleid om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren. Want als je nieuwe dingen doet, kom je tot ontwikkeling!

  • In een groep geaccepteerd willen worden.

Het tienerbrein kan negatieve gevoelens, zoals afwijzing, nog moeilijk onderdrukken, waardoor deze als fysieke pijn worden ervaren. De onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten binnen IMYC zijn aansprekend en uitdagend, waarbij leerlingen als groep tot een oplossing komen. Feedback geven en ontvangen is daarbij een veilig en sociaal proces.

  • De behoefte om leren te verbinden.

Ons brein leert associatief. Door onderzoek weten we dat dit bij een tienerbrein sterker ontwikkeld is. Bij IMYC vinden we verbanden leggen tussen de verschillende schoolvakken daarom net zo belangrijk als verbanden leggen binnen het vak.

Great learning, Great teaching and Great fun