IMYC in de praktijk

IMYC bestaat uit units van 6 tot 8 weken. Elke unit is opgebouwd rondom een thema en een Big Idea, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de vakken. Het unit-aanbod is ruim, waardoor je de thema’s kiest die bij jouw school en visie passen.

De Big Idea

Elke unit heeft een thema en Big Idea. Deze sluiten aan op de ontwikkeling en belevingswereld van leerlingen in de leeftijdscategorie 11 tot en met 15 jaar. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, tradities of moed. Er is een duidelijke samenhang tussen schoolvakken door middel van de Big Idea. Bijvoorbeeld bij het thema Aanpassen:

"Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden."

Hierdoor krijgt de vakdocent context en houvast. Bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe mensen in verschillende delen van de wereld zich aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. Bij kunst en cultuur staat het gebruik van (duurzame) materialen centraal en bij natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Door het bieden van context beklijft vakinhoudelijke kennis beter en versterk je het begrip van leerlingen.

Het begin van de unit!

Het begin van de unit noemen we het Startpunt. Dit is een gebeurtenis of activiteit die een spannende context creëert voor de leerlingen wanneer zij bij elkaar komen. De activiteit mag out of the box zijn. Denk aan iets ongewoons dat de leerlingen nog lang bijblijft. Het Startpunt is een activiteit die de context voor de unit creëert en spreekt voldoende aan om na te denken over het thema en de Big Idea. De hersenen van de leerlingen creëren zo een raamwerk, een goede basis voor het latere leren.

Bij elk thema is het expliciet maken van de leerdoelen het vertrekpunt. Er wordt gewerkt vanuit vakinhoudelijke, vakoverstijgende, persoonlijke en internationale leerdoelen. De belangrijkste leerdoelen worden weergegeven in rubrics, die de stappen in het behalen van elk doel zichtbaar maken. De leerdoelen zijn gebaseerd op de kerndoelen van elk vak.

Aan de slag!

Het doel van de Kennisoogst is om de leerlingen de gelegenheid te geven en (in) te laten zien wat ze binnen elk vakonderdeel al weten, over welke vaardigheden ze al beschikken en welk begrip ze misschien al hebben. De Kennisoogst kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een klassikaal gesprek onder leiding van de leraar, een spel of een quiz. De uitkomsten van de Kennisoogst worden vastgelegd – bijvoorbeeld in een digitale mindmap – zodat de leerlingen hun progressie verder in de unit duidelijk zien.

"Tijdens de Kennisoogst wist ik niet precies wat een Romein met het christendom te maken had. Nu weet ik hoe het christendom succesvol op kon komen binnen het Romeinse Rijk en er uiteindelijk mee vergroeide."

De leerdoelen zijn omgezet in leertaken per vak. Door middel van onderzoeksactiviteiten verrichten leerlingen onderzoek naar vakinhoudelijke vragen, waarbij ze kennis opdoen en specifieke vaardigheden ontwikkelen. Bij de verwerkingsactiviteiten verwerken de leerlingen de verkregen informatie en ordenen en verbeteren zo hun vaardigheden en begrip.

Beoordelen en evalueren

Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Bovendien biedt het Assessment for Learning hulp als je wilt beoordelen in hoeverre het leren van de leerling verbeterd is. Dit doe je met rubrics en leeradviezen voor leraren en leerlingen.

Tijdens het leerproces houden de leerlingen een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze regelmatig zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom de Big Idea zich ontwikkelen.

Het hoogtepunt van elke unit!

Tijdens de gezamenlijke Afsluiting presenteren de leerlingen wat ze hebben geleerd over het thema. Ze krijgen de mogelijkheid hun begrip van de Big Idea om te zetten in een presentatievorm. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het maken van een website, toneelvoorstelling, film of museum-expositie. Tijdens de Afsluiting vier je samen wat je geleerd hebt!

IMYC op jouw school?

Ben je benieuwd naar IMYC op jouw school? Dan vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid een keuze maakt. Lees verder...

IMYC-mindmap

Elke unit wordt samengevat in een mindmap. Een mindmap biedt houvast en overzicht. Je ziet hoe the Big Idea, het thema van de unit en de leerdoelen met elkaar verbonden zijn.

Aanpassen
de Big Idea
Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. De schoolvakken binnen IMYC zijn gekoppeld aan de Big Idea.
Kunst en Cultuur (CKV)
Geschiedenis
Taal en Literatuur
International Mindedness
Bewegingsonderwijs (LO)
Natuurwetenschappen (ANW en Bio)
Muziek
Aardrijkskunde
ICT
Persoonlijke Doelen
Techniek
Kunst en Cultuur (CKV)
De leerlingen denken na over hoe kunstenaars in staat zijn geweest om te reageren op veranderingen in hun omgeving. Naast materiaalgebruik speelt sociale context daarbij een belangrijke rol. Om dat te illustreren onderzoeken de leerlingen bijvoorbeeld Andy Warhols werk. Uiteindelijk maken de leerlingen kunstwerken die laten zien dat ze kunnen veranderen als ze geconfronteerd worden met een nieuwe omgeving of nieuwe omstandigheden.
Geschiedenis
De leerlingen onderzoeken hoe mensen in het verleden zich hebben aangepast aan een nieuwe omgeving of bepaalde omstandigheden. De leerlingen onderzoeken de beïnvloeding van andere culturen in het verleden, maar ook in het heden. Doel is dat leerlingen realiseren dat het verleden doorleeft in het heden. En dat de maatschappij, tradities en daarmee de geschiedenis, een proces is van continue verandering. Daarbij is aanpassingsvermogen onmisbaar, individueel en maatschappelijk.
Taal en Literatuur
De leerlingen lezen en analyseren een roman (of een bundel korte verhalen of enkele beeldromans) waarbij er in de verhaallijn een of meer personages zijn die leren omgaan met nieuwe omstandigheden in hun leven. Ze onderzoeken thema en plot en oefenen om dit zelf te schrijven. De leerlingen plannen en voltooien een uitgebreid geschreven stuk, waarin personages met aanpassingsvermogen centraal staan.
International Mindedness
Wat betekent het om naar een ander land te verhuizen? Je gaat leven in een nieuwe cultuur met een nieuwe taal. De leerlingen delen eigen ervaringen of praten over mensen waarvan ze weten dat ze in een ander land zijn gaan leven. Welke kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden hebben die mensen nodig om zich aan te passen?
Bewegingsonderwijs (LO)
De leerlingen leren een of meer invasiespelen spelen, gericht op strategieën en houdingen die hen in staat stellen om in een wedstrijd om te gaan met verandering. Hierbij evalueren ze binnen een team de effectiviteit van nieuwe tactieken. De leerlingen onderzoeken de manieren, positief of negatief, waarop atleten hun gedrag aanpassen om met teleurstellingen om te gaan.
Natuurwetenschappen (ANW en Bio)
De leerlingen leren over levende organismen en hun aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingen, zowel met hun fysiek als hun gedragingen. De focus ligt op vogels, waarbij de leerlingen met name kijken naar veren en snavels en wat deze ons vertellen over de vogel. Waar deze leeft, wat hij eet en hoe hij zich heeft aangepast aan zijn omgeving. Ook bestuderen de leerlingen het werk van Charles Darwin.
Muziek
In dit thema leren de leerlingen hoe de complexiteit van muziek georganiseerd wordt, zoals de fysieke organisatie van grote groepen mensen in een koor of orkest. Ze luisteren ook naar muziek van verschillende genres, en vinden uit waarom vele mensen een bepaald muziekstuk mooi vinden (12-maats blues, beatbox).
Aardrijkskunde
De leerlingen denken na over de manieren waarop zij omgaan met hun omgeving. Hierbij ligt de focus op patronen die zij zien in het weer en klimaat om hen heen. Ze onderzoeken bovendien hoe mensen in verschillende delen van de wereld in staat zijn geweest om zich aan te passen aan het weer, klimaat en de topografie van hun woonplaats. Gedurende de hele unit denken de leerlingen na over de weerbaarheid van de mens, in combinatie met duurzaamheid.
ICT
De leerlingen onderzoeken de rol van aanpassingsvermogen in mindmaps en spreadsheets. Mindmaps zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat nieuwe omstandigheden worden ingebed en dat verbanden tussen ideeën worden ontwikkeld. Spreadsheets lijken vaststaand, maar de formules en regels onder de oppervlakte maken het mogelijk om verschillende scenario’s te modelleren. Daardoor zijn aanpassingen aan nieuwe omstandigheden en variabelen mogelijk.
Persoonlijke Doelen
Deze unit staat de ontdekking van jezelf centraal. De leerlingen vinden manieren om hun sterke punten te ontwikkelen en hun zwaktes te overwinnen. Daarmee krijgen ze zelfvertrouwen en leren ze de keuzes te maken die bij hen passen.
Techniek
In dit thema leren de leerlingen over het belang van textiel in ons leven en hoe de innovatie van de textielmarkt gedreven is door technologische vooruitgang en door wat het publiek wil. De leerlingen onderzoeken de kwaliteit van het textiel waaronder nieuwe stoffen en vervolgens maken ze zelf een nieuw product, bedoeld voor de specifieke behoeften van de gebruiker.

Great learning, Great teaching and Great fun