Wat is IMYC?

Het International Middle Years Curriculum (IMYC) is een op leren gericht onderwijsconcept voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De behoeftes van het tienerbrein en de snel veranderende maatschappij vormen een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van IMYC. Wij zorgen dat IMYC actueel blijft en geven met regelmaat updates aan onze lidscholen.

IMYC helpt leerlingen vakoverstijgend en thematisch te werken. Door het leerproces van de leerlingen centraal te stellen worden ze eigenaar van hun leren. Door middel van een steeds terugkomende leercyclus hebben de leerlingen houvast en een herkenbare structuur waarbinnen ze leren.

Er is een duidelijke samenhang tussen alle schoolvakken door middel van een Big Idea. Vakoverstijgende vaardigheden als creativiteit, kritisch denkvermogen, probleemoplossend vermogen, leervaardigheden en samenwerken worden veelvuldig gestimuleerd binnen het IMYC-concept. Lees meer over IMYC in de klas...

Totstandkoming IMYC

IMYC is het resultaat van vijf jaar onderzoek onder scholen over de hele wereld en overleg met schooldirecteuren en -bestuurders, leerkrachten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. IMYC sluit naadloos aan op het IPC-curriculum voor het basisonderwijs. IPC is de afgelopen jaren sterk gegroeid en inmiddels ruim verspreid over heel Nederland. Kinderen uit het IPC-onderwijs zullen zich meteen vertrouwd voelen met de werkwijze van IMYC.

Het onderwijs van morgen

Het door de overheid geïnitieerde Curriculum.nu buigt zich over het onderwijs van morgen. IMYC houdt zich daar al vanaf de oprichting mee bezig. Met de ontwikkelingen bij Curriculum.nu in het achterhoofd komt het goed van pas dat IMYC zich richt op internationalisering, actief burgerschap en samenleven in de multiculturele wereld.

IMYC op jouw school?

Ben je benieuwd naar IMYC op jouw school? Dan vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid een keuze maakt. Lees verder...

Great learning, Great teaching and Great fun