Wat is IMYC?

Het International Middle Years Curriculum (IMYC) is een onderwijsconcept voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar, dat opgebouwd is rondom de behoeftes van het tienerbrein. Dat betekent dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en bewuster zijn van hun ontwikkeling.

Scholen zijn altijd bezig met toekomstgericht onderwijs; we leiden immers leerlingen op die in de toekomst volwassen zijn. In de praktijk is dat best nog wel een uitdaging. De roep naar toekomstgericht onderwijs vanuit leraren, leerlingen en overheid wordt dan ook steeds duidelijker. IMYC houdt zich vanaf de oprichting bezig met toekomstgericht onderwijs. Internationalisering, moderne vaardigheden en actief burgerschap zijn verweven met IMYC.

Vakoverstijgend en een centraal thema
IMYC heeft een vakoverstijgend karakter. Er is een duidelijke samenhang tussen schoolvakken door middel van een Big Idea. De Big Idea is een basisprincipe over een bepaald thema, bijvoorbeeld bij het thema Aanpassen:

‘Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.’

Hierdoor krijgt de vakdocent context en houvast. Bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe mensen in verschillende delen van de wereld zich aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. Bij kunst en cultuur staat het gebruik van (duurzame) materialen centraal en bij natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Door het bieden van context beklijft vakinhoudelijke kennis beter en versterk je het begrip van leerlingen.

Met IMYC stimuleer je de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden als creativiteit, kritisch denkvermogen, leren leren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Door als team samen te werken aan deze vakoverstijgende vaardigheden, verbeter je continu het leren van jullie leerlingen. Lees meer over IMYC in de klas...

IMYC op jouw school?

Ben je benieuwd naar IMYC op jouw school? Dan vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid een keuze maakt. Lees verder...

Great learning, Great teaching and Great fun