Waar met IMYC geleerd wordt zijn volop nieuwtjes! Op deze pagina lees je ze. Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je op IMYC via je favoriete sociale mediakanalen. Dan mis je zeker niks.

Nieuwsbrieven | Facebook | LinkedIn | Instagram

Leerdoelgericht werken en formatief evalueren">

Formatief evalueren & leerdoelgericht werken

Formatief toetsen, formatief handelen, formatief evalueren. Het woord ‘formatief’ is ‘hot’ in onderwijsland. Ook leerdoelgericht werken is zo’n term. En vaak zijn formatief en leerdoelgericht werken twee zijden van dezelfde medaille. Ze horen bij elkaar.

visie op leren en ontwikkelen">

Visie op leren en ontwikkelen? IMYC helpt!

IMYC is zowel een curriculum als een onderwijsconcept. In beide hoedanigheden verrijk je de visie op leren en ontwikkelen.

">

De lerende school: IMYC als katalysator

Een lerende school worden! Op veel scholen in het voortgezet onderwijs vindt een verschuiving plaats van de aandacht op de prestatie naar meer aandacht voor het leerproces. Werken met leerdoelen, formatief handelen, het zijn manieren om de focus op het leerproces te krijgen.

Curriculum ontwikkelen">

Je curriculum ontwikkelen? IMYC en 1014 helpen!

Op diverse scholen wordt door groepen leraren gewerkt aan het anders organiseren van het onderwijs. Hun wens is dat hun leerlingen voor alle vakken ontwikkelingsgericht kunnen leren, waarbij het benutten van een groot talent en/of juiste hulpvragen van nature zijn ingebouwd.

">

Blog #10 – Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen met elkaar verbinden

Een leven lang leren. Het wordt regelmatig benoemd in gesprekken, artikelen en blogs over onderwijs. Het geldt voor onszelf maar ook zeker voor onze leerlingen. In een steeds veranderende wereld is het belangrijk dat je blíjft leren. Hoe belangrijk is het dus dat je wéét hoe jij leert en hoe je dat het beste doet?

">

Mini-unit Sustainability

IMYC of Curriculum 10-14 ontdekken in één week? En werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen? Dat kan met de mini-unit Sustainability!

Panora Lyceum">

Panora Lyceum: een school met lef!

Het Panora-Lyceum uit Doetinchem werkt met IMYC! Het is een tweetalige openbare school met mavo, havo, atheneum én gymnasium.

">

Blog #9 – Hoe IMYC en Curriculum 10-14 het thema ‘duurzaamheid’ geïntegreerd hebben

De manier waarop mensen gebruik maken van alles wat de aarde te bieden heeft, is niet duurzaam. We hollen de aarde uit met ons (consumptie)gedrag. De Verenigde Naties hebben daarom zeventien doelen geformuleerd om hierin krachtig bij te sturen.   In deze negende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 aandacht voor […]

">

Blog #8 – Hoe IMYC en Curriculum 10-14 wereldburgerschap en internationale leerdoelen invulling geven

Onze leerlingen zijn wereldburgers. De toenemende globalisering zorgt ervoor dat het voor de toekomst van onze leerlingen belangrijk is dat zij weten en begrijpen dat het verschil maakt waar je geboren wordt en hoe dat je kan vormen.   Respect voor andere visies, werkwijzen en rituelen maakt (samen) werken en leven in een internationale en […]

">

Blog #7 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 aansluiten bij de ontwikkeling van het tienerbrein

Hoe vaak mopperen we als leraar op onze pubers in de klas en lijkt hun motivatie om te leren ver te zoeken? Het is niet altijd even gemakkelijk om tieners te begeleiden in hun ontwikkeling.   In de puberteit vindt een belangrijk deel van de vorming van kinderen plaats. Door vallen en opstaan leren pubers […]

vakoverstijgend onderwijs">

Waarom IMYC met vakoverstijgend onderwijs werkt

‘Waarom moeten we dit leren, mevrouw?’ Een vraag die ik meerdere keren heb gehoord als leraar biologie. En terecht! Één van de manieren om leerlingen urgentie bij te brengen is door middel van vakoverstijgend onderwijs.   “Als je het belang ziet, motiveert dat om je ervoor in te spannen.” (Nelis & Van Sark, 2018).   […]

leerdoelen onderwijs">

Waarom Ieerdoelen-onderwijs in IMYC verankerd ligt

Goed onderwijs bevat duidelijk geformuleerde leerdoelen. Als leraar of schoolleider vergroot je het eigenaarschap van leerlingen door bewuster te werken met leerdoelen.   Elke vakdocent beschrijft de leerdoelen in planners en op die manier wordt geborgd dat de leerlingen een dekkend onderwijsprogramma voor het betreffende vak aangeboden krijgen. In de onderbouw van het VO zorgen […]

formatief evalueren">

Meer structuur bij formatief evalueren met IMYC

Op veel scholen bestaat de wens om formatief evalueren in te voeren. Herken je ook dat collega’s verschillende betekenissen eraan geven?

visie gert biesta en imyc">

Blog #3 – IMYC en de visie van Gert Biesta

Goed onderwijs start met een goede visie op onderwijs. Waartoe dient ons onderwijs? We bekijken de drie domeinen van Gert Biesta en zijn visie. We gaan ook in op hoe IMYC daarop aansluit. De 3 en visie van Gert Biesta Veel scholen hebben hun onderwijsvisie gebaseerd op de drie domeinen van Gert Biesta (Biesta, 2015): […]

">

Het verhaal van Academie1014 (#2)

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.   Academie1014: Tijd voor jou! In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het eerste deel van het interview […]

">

Het verhaal van Academie1014 (#1)

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.   Academie1014: Tijd voor jou! In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het tweede deel van het artikel […]

">

Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’

Op maandag 19 april organiseren we van 16.00 uur tot 17.00 uur de online Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’. Ben je erbij?   Er zijn dit schooljaar vijf Community Specials, waarmee we over vijf belangrijke fasen van het IMYC-leerproces dieper uitweiden. Brengen en halen bij andere leraren die werken met IMYC of er heel benieuwd […]

">

Blog #2 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 kansengelijkheid vergroten tijdens en na de coronamaatregelen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een corona-steunprogramma van de overheid voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. Zie website Rijksoverheid   Minister Slob schrijft in zijn brief op 23 maart jl. dat scholen die gebruik gaan maken van deze subsidie: Tot en met april de tijd […]

Problem solver">

Blog #1 – Waarom Curriculum10-14 en IMYC het antwoord zijn op veel onderwijsvraagstukken in het VO

De tijd van het schrijven van een jaarplan voor komend schooljaar is weer aangebroken. Misschien werk je daarnaast ook wel aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaren. Geen gemakkelijke klus. De Why is duidelijk maar nu: How? Als leraar of schoolleider zoek je naar manieren waarop je je onderwijsvisie het beste vorm kunt […]

">

Hoe IMYC helpt bij onderwijs op afstand

Mijn leerlingen hebben allemaal een tienerbrein. Ze hebben baat bij leren met elkaar, in een klaslokaal. Maar ook: oogcontact, slechte grappen, slappe lach en zo nu en dan een aai over de bol.   Ik denk dat we, nu de lockdown dat van onze leerlingen heeft weg genomen, een surrogaat moeten vinden. De uitdaging is […]

">

Hoe gaat het in Utrecht met IMYC?

  We kunnen je alles over IMYC vertellen, maar uiteindelijk zijn het de verhalen uit de praktijk die je laten zien hoe IMYC er op jouw school uit kan komen te zien. We spraken Hedda Magnus, wiskundedocent en teamleider van Descart.   Descart is een initiatief van het Sint-Gregorius College in Utrecht. De naam van de nieuwe […]

">

Community Specials

Dit bericht is voor het laatst aangepast op 24 februari 2021.   Er komen dit schooljaar vijf Community Specials, waarmee we over vijf belangrijke fasen van het IMYC-leerproces dieper uitweiden.  

">

Update IMYC Wiskunde

We zijn vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van IMYC-wiskunde. Dat betekent dat een aantal units de komende tijd met wiskundetaken uitgebreid worden. 

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'