Waar met IMYC geleerd wordt zijn volop nieuwtjes! Op deze pagina lees je ze. Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je op IMYC via je favoriete sociale mediakanalen. Dan mis je zeker niks.

Nieuwsbrieven | Facebook | LinkedIn | Instagram

">

Blog #5 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 het antwoord zijn op het willen werken met leerdoelen

Als leraar of schoolleider wil je het eigenaarschap van je leerlingen vergroten en besluit je bewuster te gaan werken met leerdoelen.   Elke vakdocent beschrijft de leerdoelen in planners en op die manier wordt geborgd dat de leerlingen een dekkend onderwijsprogramma voor het betreffende vak aangeboden krijgen. In de onderbouw van het VO zorgen die […]

">

Blog #4 – Hoe IMYC en Curriculum 10-14 inhoud en structuur geven aan formatief evalueren

Op veel scholen bestaat de wens om formatief evalueren in te voeren in het onderwijs of er is zelfs al mee gestart. Het is een hippe term: ‘formatief evalueren’. Maar herken je ook dat verschillende collega’s verschillende betekenissen geven aan formatief evalueren? En ook dat het waarom van formatief evalueren niet voor iedereen duidelijk is? […]

">

Blog #3 – Hoe Curriculum 10-14 en IMYC de drie domeinen van Gert Biesta ondersteunen

Goed onderwijs start met een goede visie op onderwijs. Waartoe dient ons onderwijs?   Veel scholen hebben hun onderwijsvisie gebaseerd op de drie domeinen van Gert Biesta (Biesta, 2015): Kwalificatie: verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen; Socialisatie: deel worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en zijn; Subjectificatie: persoonsvorming in vrijheid […]

">

Het verhaal van Academie1014 (#2)

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.   Academie1014: Tijd voor jou! In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het eerste deel van het interview […]

">

Het verhaal van Academie1014 (#1)

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.   Academie1014: Tijd voor jou! In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het tweede deel van het artikel […]

">

Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’

Op maandag 19 april organiseren we van 16.00 uur tot 17.00 uur de online Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’. Ben je erbij?   Er zijn dit schooljaar vijf Community Specials, waarmee we over vijf belangrijke fasen van het IMYC-leerproces dieper uitweiden. Brengen en halen bij andere leraren die werken met IMYC of er heel benieuwd […]

">

Blog #2 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 kansengelijkheid vergroten tijdens en na de coronamaatregelen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een corona-steunprogramma van de overheid voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. Zie website Rijksoverheid   Minister Slob schrijft in zijn brief op 23 maart jl. dat scholen die gebruik gaan maken van deze subsidie: Tot en met april de tijd […]

Problem solver">

Blog #1 – Waarom Curriculum10-14 en IMYC het antwoord zijn op veel onderwijsvraagstukken in het VO

De tijd van het schrijven van een jaarplan voor komend schooljaar is weer aangebroken. Misschien werk je daarnaast ook wel aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaren. Geen gemakkelijke klus. De Why is duidelijk maar nu: How? Als leraar of schoolleider zoek je naar manieren waarop je je onderwijsvisie het beste vorm kunt […]

">

Hoe IMYC helpt bij onderwijs op afstand

Mijn leerlingen hebben allemaal een tienerbrein. Ze hebben baat bij leren met elkaar, in een klaslokaal. Maar ook: oogcontact, slechte grappen, slappe lach en zo nu en dan een aai over de bol.   Ik denk dat we, nu de lockdown dat van onze leerlingen heeft weg genomen, een surrogaat moeten vinden. De uitdaging is […]

">

Hoe gaat het in Utrecht met IMYC?

  We kunnen je alles over IMYC vertellen, maar uiteindelijk zijn het de verhalen uit de praktijk die je laten zien hoe IMYC er op jouw school uit kan komen te zien. We spraken Hedda Magnus, wiskundedocent en teamleider van Descart.   Descart is een initiatief van het Sint-Gregorius College in Utrecht. De naam van de nieuwe […]

">

Community Specials

Dit bericht is voor het laatst aangepast op 24 februari 2021.   Er komen dit schooljaar vijf Community Specials, waarmee we over vijf belangrijke fasen van het IMYC-leerproces dieper uitweiden.  

">

Update IMYC Wiskunde

We zijn vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van IMYC-wiskunde. Dat betekent dat een aantal units de komende tijd met wiskundetaken uitgebreid worden. 

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'