Waar met IMYC geleerd wordt zijn volop nieuwtjes! Op deze pagina lees je ze. Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je op IMYC via je favoriete sociale mediakanalen. Dan mis je zeker niks.

Nieuwsbrieven | Facebook | LinkedIn | Instagram

">

Wat is formatief evalueren? (met IMYC)

Op veel scholen bestaat de wens om formatief evalueren in te voeren. Wat is formatief evalueren eigenlijk? En hoe helpt IMYC daarbij?

">

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

Vanaf deze week kun je de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden voor overige scholen 2023 aanvragen (website). Werk je met IMYC of overweeg je met IMYC te werken? Dan is de subsidie een mooie kans. Aanvragen kan tot en met 14 april 2023.   Uiterlijk 16 juni 2023 weet je of je de komende twee schooljaren met […]

">

Masterclass voor leidinggevenden in het onderwijs

Great Learning organiseert tweemaal de masterclass voor leidinggevenden: ‘De Professionele Leergemeenschap: de kracht van het luisteren’.

">

Tienerbrein-onderwijs: eigenaarschap & zelfregulering

We onderscheiden zelfregulering en eigenaarschap als nieuwste en zesde key need van het tienerbrein in het IMYC-onderwijs.

Samenwerken collega's onderwijs">

Goed onderwijs is samenwerken met je collega’s

Het lijkt zo simpel: het voortgezet onderwijs als plek waar collega’s met elkaar samenwerken. Toch gebeurt het nog te weinig.

vakoverstijgend onderwijs vakoverstijgend werken">

Vakoverstijgend onderwijs en vakintegratie

Vakoverstijgend onderwijs of vakverbindend onderwijs zijn meer dan een onderwijshype. Ze zijn er om een goede reden.

burgerschap voortgezet onderwijs">

(Wereld-)burgerschap in het voortgezet onderwijs

Hoe krijgen we meer burgerschap in het voortgezet onderwijs? Door actief burgerschap en sociale cohesie kunnen mensen plezierig samenleven.

">

Hoe IMYC met IPC samenwerken in Apeldoorn

IPC en IMYC zijn beide onderdeel van de doorgaande leerlijn van Great Learning. Dat bracht deze Apeldoornse scholen op het idee om de handen in elkaar te slaan. Het resultaat is een inspirerende samenwerking, zowel op visie als in de praktijk.

kinderen school doorlopende leerlijn">

De doorgaande leerlijn van 2,5 tot 15 jaar

Wat is een doorlopende of doorgaande leerlijn? En hoe maak je die mogelijk met IEYC, IPC, Curriculum 10-14 en IMYC?

visie op leren en ontwikkelen">

Visie op leren en ontwikkelen? IMYC helpt!

IMYC is zowel een curriculum als een onderwijsconcept. In beide hoedanigheden verrijk je de visie op leren en ontwikkelen.

">

De lerende school: IMYC als katalysator

Een lerende school worden! Op veel scholen in het voortgezet onderwijs vindt een verschuiving plaats van de aandacht op de prestatie naar meer aandacht voor het leerproces. Werken met leerdoelen, formatief handelen, het zijn manieren om de focus op het leerproces te krijgen.

Curriculum ontwikkelen">

Je curriculum ontwikkelen? IMYC en 1014 helpen!

Op diverse scholen wordt door groepen leraren gewerkt aan het anders organiseren van het onderwijs. Hun wens is dat hun leerlingen voor alle vakken ontwikkelingsgericht kunnen leren, waarbij het benutten van een groot talent en/of juiste hulpvragen van nature zijn ingebouwd.

Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen met elkaar verbinden

Een leven lang leren. Het wordt regelmatig benoemd in gesprekken, artikelen en blogs over onderwijs. Het geldt voor onszelf maar ook zeker voor onze leerlingen. In een steeds veranderende wereld is het belangrijk dat je blíjft leren. Hoe belangrijk is het dus dat je wéét hoe jij leert en hoe je dat het beste doet?

">

Mini-unit Sustainability

IMYC of Curriculum 10-14 ontdekken in één week? En werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen? Dat kan met de mini-unit Sustainability!

Panora Lyceum">

Panora Lyceum: een school met lef!

Het Panora-Lyceum uit Doetinchem werkt met IMYC! Het is een tweetalige openbare school met mavo, havo, atheneum én gymnasium.

">

Hoe IMYC en Curriculum 10-14 het thema ‘duurzaamheid’ geïntegreerd hebben

De manier waarop mensen gebruik maken van alles wat de aarde te bieden heeft, is niet duurzaam. We hollen de aarde uit met ons (consumptie)gedrag. De Verenigde Naties hebben daarom zeventien doelen geformuleerd om hierin krachtig bij te sturen.   In deze negende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 aandacht voor […]

">

Waarom IMYC en Curriculum 10-14 aansluiten bij de ontwikkeling van het tienerbrein

Hoe vaak mopperen we als leraar op onze pubers in de klas en lijkt hun motivatie om te leren ver te zoeken? Het is niet altijd even gemakkelijk om tieners te begeleiden in hun ontwikkeling.   In de puberteit vindt een belangrijk deel van de vorming van kinderen plaats. Door vallen en opstaan leren pubers […]

leerdoelen onderwijs">

Waarom Ieerdoelen-onderwijs in IMYC verankerd ligt

Goed onderwijs bevat duidelijk geformuleerde leerdoelen. Als leraar of schoolleider vergroot je het eigenaarschap van leerlingen door bewuster te werken met leerdoelen.

visie gert biesta en imyc">

IMYC en de visie van Gert Biesta

Goed onderwijs start met een goede visie op onderwijs. Waartoe dient ons onderwijs? We bekijken de drie domeinen van Gert Biesta en zijn visie. We gaan ook in op hoe IMYC daarop aansluit. De 3 en visie van Gert Biesta Veel scholen hebben hun onderwijsvisie gebaseerd op de drie domeinen van Gert Biesta (Biesta, 2015): […]

Het verhaal van Academie1014 (#2)

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.   Academie1014: Tijd voor jou! In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het eerste deel van het interview […]

">

Het verhaal van Academie1014 (#1)

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.   Academie1014: Tijd voor jou! In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het tweede deel van het artikel […]

Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’

Op maandag 19 april organiseren we van 16.00 uur tot 17.00 uur de online Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’. Ben je erbij?   Er zijn dit schooljaar vijf Community Specials, waarmee we over vijf belangrijke fasen van het IMYC-leerproces dieper uitweiden. Brengen en halen bij andere leraren die werken met IMYC of er heel benieuwd […]

">

Waarom IMYC en Curriculum 10-14 kansengelijkheid vergroten tijdens en na de coronamaatregelen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een corona-steunprogramma van de overheid voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. Zie website Rijksoverheid   Minister Slob schrijft in zijn brief op 23 maart jl. dat scholen die gebruik gaan maken van deze subsidie: Tot en met april de tijd […]

Problem solver">

Blog #1 – Waarom Curriculum10-14 en IMYC het antwoord zijn op veel onderwijsvraagstukken in het VO

De tijd van het schrijven van een jaarplan voor komend schooljaar is weer aangebroken. Misschien werk je daarnaast ook wel aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaren. Geen gemakkelijke klus. De Why is duidelijk maar nu: How? Als leraar of schoolleider zoek je naar manieren waarop je je onderwijsvisie het beste vorm kunt […]

">

Hoe IMYC helpt bij onderwijs op afstand

Mijn leerlingen hebben allemaal een tienerbrein. Ze hebben baat bij leren met elkaar, in een klaslokaal. Maar ook: oogcontact, slechte grappen, slappe lach en zo nu en dan een aai over de bol.   Ik denk dat we, nu de lockdown dat van onze leerlingen heeft weg genomen, een surrogaat moeten vinden. De uitdaging is […]

">

Hoe gaat het in Utrecht met IMYC?

  We kunnen je alles over IMYC vertellen, maar uiteindelijk zijn het de verhalen uit de praktijk die je laten zien hoe IMYC er op jouw school uit kan komen te zien. We spraken Hedda Magnus, wiskundedocent en teamleider van Descart.   Descart is een initiatief van het Sint-Gregorius College in Utrecht. De naam van de nieuwe […]

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'