Nieuws
13 September, 2019

Academie 1014 van start!

Academie 1014 uit Almere opende dit schooljaar haar deuren. De school is voor kinderen die eerder of later toe zijn aan de stap naar het regulier voortgezet onderwijs. Els Mellink, aan de school verbonden als coach en expert primair onderwijs, vertelt over de eerste stappen van de school en de rol van IMYC daarbij.

Hoe hebben Academie 1014 en IMYC elkaar gevonden?

“Het begon eigenlijk bij de oprichting. Tijdens een tweejarig ontwikkeltraject zijn we tot een visie met een aantal belangrijke pijlers gekomen. Zo wilden we thematisch onderwijs, met duidelijke raakvlakken tussen de vakgebieden. Bovendien richt de school zich op kinderen van 10 tot 14 jaar van verschillende niveaus. Elke leerling moet zich dus in zijn of haar eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Een andere belangrijke pijler is de nadruk op moderne vaardigheden, zoals onderzoekend leren. We vinden het belangrijk dat kinderen hun opgedane kennis goed inzetten. Uiteindelijk zijn we tot een opzet gekomen waarbij de leerlingen een vast, vertrouwd gezicht voor de klas hebben, maar waar de inzet van vakexperts zorgt voor dynamiek in het klaslokaal.

Vanuit hier zijn we op zoek gegaan naar een match met een onderwijsprogramma. We hebben een aantal programma’s overwogen, maar kwamen uiteindelijk bij IMYC. Tijdens een kennismakingsgesprek bleek eigenlijk al snel dat IMYC perfect bij de school past.”

Hoe matchen IMYC en Academie1014?

“De manier waarop IMYC en ook IPC (basisonderwijsvariant van IMYC) opgezet is, komt sterk overeen met onze pijlers. Denk aan het thematische, vakoverstijgende onderwijs en de rubrics, waarmee leerlingen in hun eigen tempo vaardigheden ontwikkelen enerzijds en hun voortgang inzichtelijk is voor de docent en henzelf anderzijds.

Uiteindelijk bleek IMYC beter dan IPC te passen. Neem bijvoorbeeld een thema als Aanpassingsvermogen. Dat geeft de vakexperts ruimte en mogelijkheid om aan te haken op die ene dag in de week dat ze in de klas zijn. De kinderen op hun beurt zitten in het thema en zullen hetgeen de experts vertellen beter kunnen plaatsen.”

Wat zijn jullie verwachtingen van IMYC dit jaar?

“We verwachten dat kinderen aanbod krijgen, waarbij ze steeds worden getriggerd om in de inhoud te duiken. De coaches en experts waken ervoor dat het overzicht daarbij bewaard blijft. De kinderen zullen steeds meer verbanden leggen en vragen stellen als: ‘Hey, maar wat betekent dat dan voor mijn eigen leefomgeving?’ Of: ‘Hoe zit dat dan bij aardrijkskunde als ik bij geschiedenis dit leer?’

Bij natuurwetenschappen gaat het bijvoorbeeld over de voedselketen van de zee. De kinderen leren dat er een keten is die de orka, tonijn en het plankton verbindt. Mijn vraag is dan: denken jullie dat er een schakel in de keten weggelaten kan worden? Zo was er onlangs een urgent rapport over de toestand van het Great Barrier Reef. Uiteindelijk heeft het de leerlingen de hele dag bezig gehouden.

Ietwat geschrokken wilden ze weten wat de gevolgen waren, bijvoorbeeld voor Nederland. Wat konden zij zelf doen? En hoe kan het dat we als land dit probleem nog niet opgelost hebben? Uiteindelijk kun je je ook suf associëren natuurlijk. Dat is ook iets waar we scherp op zijn en waarvan we denken dat kinderen het steeds beter zelf leren.”

Great learning, Great teaching and Great fun