Nieuws
29 March, 2019

Hoe gaat het bij de Tienerschool Sneek?

De IMYC-leerwand, door Anneminke Tjalsma.

De Tienerschool in Sneek is een recent opgerichte school en bovendien de eerste IMYC-lidschool voor Great Learning Nederland. Het IMYC-curriculum is ontworpen voor de onderbouw van middelbare scholen, maar zeker ook voor de in opkomst zijnde tienerscholen, die werken met leerlingen van 10 t/m 14 jaar. We zijn heel benieuwd naar de eerste ervaringen en vroegen het docent en coach Riemke bij de Leij.

Dit is het eerste schooljaar voor de Tienerschool. Hoe gaat het tot dusver?
“Je begint met iets nieuws en dat betekent vanzelfsprekend dat je elke dag moet innoveren. IMYC biedt steun bij een deel van ons curriculum. Het hebben van een nieuwe leeftijdscategorie was in begin wel wennen. Ik heb bijvoorbeeld mijn pabodiploma, maar ben daarna het voortgezet onderwijs ingegaan. Dat was even omschakelen. Leerkrachten met een basisschoolachtergrond moesten bijvoorbeeld weer wennen aan het iets oudere kind.”

Wat doet een Tienerschool anders dan een reguliere school?
“De Tienerschool wil de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler maken en tieners meer kansengelijkheid bieden. Wij dragen bij aan kansengelijkheid doordat leerlingen bij ons nog niet op niveau in groepen worden geplaatst, maar we verschillende leerjaren en niveaus bij elkaar in de klas plaatsen. Wat onze school verder bijzonder maakt is het onderwijsconcept. We bieden de vakken in samenhang aan. Vroeger wist ik niet wat de leerlingen bij andere vakken deden, nu wel."

Wat is het voordeel daarvan?
“Tieners kunnen beter nieuwe kennis tot zich nemen, omdat ze meer verbanden leggen. Er is een overkoepelend onderwerp of zoals IMYC het noemt een Big Idea. Als leerlingen bij geschiedenis met de Romeinen bezig zijn, kan ik ze tips geven en de raakvlakken met andere vakken aanwijzen. Om dat tastbaar te maken hebben we een ontwikkelmuur bedacht, waar leerlingen letterlijk zien wat ze geleerd hebben. Dat hebben we samen met IMYC-trainer Marco van der Zwaard bedacht en is zodoende een combinatie van Tienerschool en IMYC.”

Komen de tieners met plezier naar school?
“Ja, je merkt dat ze in begin nog in een oud construct zaten. Jij vertelt mij wat ik moet doen. Toch? Op een bepaald moment zie je dat het kwartje valt en ontstaat er een veel actievere leerling die zelf met dingen naar jou toe komt. Dat is een heel mooi proces om te volgen. We horen trouwens ook van ouders vaker dat kinderen met meer plezier naar school gaan.”

Welke rol hebben die ouders bij het leren?
“We organiseren vijf à zes ontwikkelgesprekken per jaar met leerling en ouders. Tijdens deze gesprekken evalueren we de ontwikkeling en stellen we steeds weer nieuwe doelen. Je begrijpt dat je ouders zo meer betrekt dan met af en toe een tienminutengesprek. Voorheen had je alleen contact met ouders van leerlingen die op zitten blijven zaten, nu met alle ouders. We organiseren ook workshops, daar spelen ouders ook een rol bij. Vaak geven ze een workshop of kennen ze iemand die dat goed kan. Daar komen interessante ideeën uit voort.”

Vinden de leerlingen die betrokken ouders altijd leuk?
“Jawel haha, ik denk dat het afzetten en niet naast pap of mam willen lopen pas later komt.”

IMYC is net als de Tienerschool fris uit de startblokken. Zien jullie nog verbeteringen voor ons?
“De taken zijn in docententaal geschreven. Het zou mooi zijn om die ook in leerlingentaal te krijgen. Het is ook goed om te weten dat IMYC zich momenteel alleen op de zaakvakken richt en dat de kernvakken nog in ontwikkeling zijn.*”

*Een groep enthousiaste wiskundedocenten is momenteel bezig met de ontwikkeling van IMYC Wiskunde!

Great learning, Great teaching and Great fun