Nieuws
24 June, 2019

IMYC-Communitydag in Hilversum!

Wiskundedocent Johan Brons zoekt naar mogelijkheden IMYC en Wiskunde.

Op woensdagmiddag en -avond 19 juni vond de eerste IMYC-Communitydag plaats. IMYC’ers en IMYC’ers in spe kwamen bij elkaar om hun ervaringen met het curriculum te delen. De Alberdingk Thijm Mavo uit Hilversum opende de deuren voor alle belangstellenden. Marco van der Zwaard (IMYC Nederland) en Geert van Niekerken (Alberdingk Thijm Mavo) gaven de aftrap voor een inspirerende en verhelderende bijeenkomst.

Wat is IMYC?
Het International Middle Years Curriculum (IMYC) is een op effectief leren gericht onderwijsconcept voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het curriculum is van origine Engelstalig en wordt vanaf dit jaar in het Nederlands aangeboden door IMYC Nederland. De basisschoolvariant, IPC, heeft al eerder voet op vaderlandse bodem gezet en telt momenteel ruim 300 scholen.

Het IMYC-curriculum steunt op de wetenschap achter het tienerbrein. Tieners leren in sommige opzichten anders dan volwassenen. Zo is hun prefrontale cortex nog niet goed ontwikkeld, waardoor ze vaak moeite met planning hebben. Bovendien zijn tieners veel minder in staat om dingen op te nemen die ze niet interessant vinden. Door dit ‘use it or lose it’-principe, zul je op de proppen moeten komen met lessen die bijblijven en passen in de belevingswereld van jongeren.

De speer in de chemiekast
Hoe lessen kunnen bijblijven weet Robin Belles (IMYC Nederland) als geen ander. Afgelopen woensdag gaf hij een treffende anekdote tijdens zijn keynote. Hij zat zelf als tiener ooit in de scheikundeles toen er opeens vanuit de sportvelden een atletiekspeer door het raam het klaslokaal binnen dook. Recht de chemiekast in.

Één van de sporters bleek een begenadigd speerwerptalent en de gymdocent had daar even niet op gerekend. Robin weet tot op de dag van vandaag nog precies wat hij toen deed en leerde. Op dit principe stoelt het IMYC-curriculum ook. Geen gevaarlijke speren, maar tieners op een verantwoorde manier prikkelen tijdens hun leerproces.

IMYC en wiskunde
Het IMYC-curriculum focust op de zaak- en creatieve vakken. Wiskundedocenten Johan Brons (Christelijk Lyceum Veenendaal) en Martijn Schouw (Lorentz College) zijn het daar niet mee eens. Zodoende zijn ze momenteel bezig met het opzetten van IMYC Wiskunde. Tijdens de IMYC-Communitydag deelden ze hun eerste bevindingen en ideeën.

Ze zien volop mogelijkheden om wiskunde te koppelen aan de Big Idea’s van IMYC. Een Big Idea is een vakoverstijgend thema dat samenhang en meer betekenis geeft aan individuele schoolvakken. Leerlingen zullen vaker inzien waarom iets nuttig is om te leren. Uiteindelijk willen Johan en Martijn tot betekenisvoller wiskundeonderwijs komen, waardoor ze in de klas nooit meer de vraag krijgen: “Meneer, waarom moet ik dit leren?”

Groepsgesprekken
Ook in de andere lokalen werd er druk gewerkt. Terwijl de zomerse onweersbuien tegen het raam tikten was Kevin Slothouwer (Lorentz Lyceum) gespreksleider bij IMYC en differentiatie. Tijdens dit gesprek kwamen de deelnemers erachter dat er volop mogelijkheden zijn om met IMYC tegemoet te komen aan de individuele leerbehoeftes van de tiener.

Zo heeft elke leerling een eigen reflectielogboek en kan hij of zij op eigen niveau in de leerrubrieken werken. De conclusie na een half uurtje brainstormen was dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. De deelnemers van het Panora Lyceum, dat nog gaat beginnen met IMYC, waren door het gesprek heel wat wijzer geworden over de mogelijkheden.

Bloomwise
Last but not least was er een bijeenkomst over Bloomwise, verzorgt door Wim de Boer. Bloomwise werkt nauw samen met de eerste lidschool van IMYC Nederland: de Tienerschool uit Sneek. Bloomwise is een online platform waar leermiddelen makkelijk te integreren zijn. Bovendien kun je er goed mee uit de voeten bij vakoverstijgend werken en leren met doelen. Dat maakt een combinatie met IMYC extra aantrekkelijk.

Contact
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de IMYC-Communitydag of IMYC? Laat het ons gerust weten via info@imyc-nederland.nl.

Great learning, Great teaching and Great fun