Nieuws
11 April, 2019

IMYC-ervaring in Nederland? Het Lorentz in Arnhem!

Het Lorentz in Arnhem werkt al vier jaar met IMYC.

De eerste scholen zijn dit jaar met de Nederlandstalige versie van IMYC gestart. Het Lorentz Lyceum in Arnhem werkt al vier jaar met de Engelse versie. Die ervaringen zijn erg nuttig voor Great Learning Nederland en alle scholen die nu met IMYC beginnen. Geschiedenisdocent Kevin Slothouwer praat ons bij.

Hoe kwam IMYC op het pad van het Lorentz Lyceum?

“De Internationale tak, Rivers International School Arnhem, kende al iets dat op IMYC leek. Het IMYC-idee heeft nadat het voor het eerst geopperd werd twee jaar op de plank gelegen, tot de tweetalige havo werd geïntroduceerd. Zou dat een mogelijkheid zijn? Toen zijn we op diverse plekken gaan kijken, waaronder bij een school in het Duitse Bremen. Dat sprak aan en we zijn toen in alle eerste klassen van start gegaan.”

Hoe past IMYC in de onderwijsvisie van het Lorentz?

“IMYC sluit nauw aan op onze onderwijsvisie. Onze filosofie is leerlingen voorbereiden op de wereld en toekomst. Daarbij is jezelf leren kennen erg belangrijk. Dat wordt met IMYC bijvoorbeeld gefaciliteerd door persoonlijke leerdoelen en het Reflective Journal (een soort reflectielogboek).”

Wat vinden de leerlingen van IMYC? Merk je verschillen?

“Wat ik als docent merk, is dat IMYC meer een visie is dan een methode. Je geeft bijvoorbeeld veel structuur en houvast aan je leerlingen door de leercirkel, met duidelijke leerfasen en onderscheid tussen kennis, vaardigheden en begrip. Je ziet dat leerlingen als gevolg hiervan meer verantwoordelijkheid nemen en bewust worden dat het om groeien gaat.”

Hoe merk je dat concreet?

“We zijn nu met het thema Collaboration bezig. Dat gaat over samenwerkend leren. Dat thema spreekt van meet af aan tot de verbeelding, dat merk je in hun reflectie, leiderschapskwaliteiten, het klassenproces en ageren tegen pestgedrag. Bij een ander thema, Adaptability, merk je dat leerlingen nog wat meer moeite hebben en valt het kwartje pas later in de leercyclus, tijdens het zogenaamde ‘Exit Point’. Bij IMYC is de rol van de ouder erg belangrijk, dat hebben we doorgetrokken naar driehoeksgesprekken met ouder, docent en leerling. Die houden we 2 keer per jaar. Hier reflecteert de leerling actief op wat zijn verbeterpunten zijn.”

Is je rol als docent anders met IMYC?

“Jazeker, dat is een transitie die al een hele poos gaande is. Elke docent heeft affiniteit met een bepaalde manier van leren. Je weet wat effectief is en voor jou werkt. Als je met IMYC begint leer je geleidelijk een aantal zaken anders te benaderen. Je ziet meer wat er bij andere vakken gebeurt. Leerlingen leren verbanden leggen met de ‘Big Idea’ (een vakoverstijgende gedachte, gelinkt aan het thema), maar dat ga je zelf ook meer doen. Bij het vak geschiedenis leg je makkelijk verbanden met een centraal thema. Voor andere vakken is dat soms lastiger. Dat biedt een leuke uitdaging en een mogelijke vervolgstap voor de school.”

Zijn er focuspunten waar het Lorentz Lyceum aan werkt?

“IMYC onderscheidt kennis, vaardigheden en begrip. Kennis en begrip staat goed, maar het consolideren van vaardigheden verdient nog aandacht.”

Hoe ziet die uitdaging eruit?

“Nou, waar leg je bijvoorbeeld nadruk op in je beoordelingssysteem? Hoe rapporteer je vaardigheden? Hoe past dat binnen de richtlijnen van de overheid? Hoe communiceer je die rapportage met ouders? Een hoop lastige beslissingen om te nemen, maar wel uitdagend.”

Wat zou je aan beginnende scholen mee willen geven?

“IMYC biedt veel mogelijkheden voor modern onderwijs. Samenwerkend leren wordt gestimuleerd en met de werking van het tienerbrein als basis heeft het curriculum een degelijk wetenschappelijk fundament. IMYC vergt een andere mindset, maar wel een die je veel energie geeft.”

Great learning, Great teaching and Great fun