Gratis lesunits voor het thuisonderwijs

Voor alle tieners van middelbare en 10-14-scholen die momenteel noodgedwongen thuiszitten, hebben we korte lesunits ontwikkeld. De units geven extra steun aan ouders en zijn een extraatje voor alle leerkrachten en coaches.

De taken zijn zo ontworpen dat de kinderen er zelf mee aan de slag kunnen. Door mee te doen, en voor leerkrachten, door op afstand contact te houden zal het leren beter verlopen. Het staat leerkrachten en scholen natuurlijk volledig vrij om het materiaal aan te passen, om zo ouders en leerlingen nog beter te helpen.

Het staat iedereen vrij om de unit te delen met iedereen die er baat bij heeft!

Great learning, Great teaching and Great fun