Een leven lang leren. Het wordt regelmatig benoemd in gesprekken, artikelen en blogs over onderwijs. Het geldt voor onszelf maar ook zeker voor onze leerlingen. In een steeds veranderende wereld is het belangrijk dat je blíjft leren. Hoe belangrijk is het dus dat je wéét hoe jij leert en hoe je dat het beste doet?

In deze tiende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen met elkaar verbinden.
 
We weten al een poos dat onze leerlingen opgroeien in een snel veranderende wereld. Maar hoe ga je daarmee om? Om je daarin te kunnen bewegen is het belangrijk om jezelf te kennen, je eigen kwaliteiten en je valkuilen. En nog belangrijker is het dat je leert hoe je jouw kwaliteiten het beste inzet en hoe je die kunt verbinden aan de kwaliteiten van anderen.
 
Dit zijn slechts een paar van de vaardigheden die worden benoemd als de 21e-eeuwse vaardigheden. Bron: www.slo.nl.

Persoonlijke leerdoelen gekoppeld aan 21e-eeuwse vaardigheden

Binnen IMYC en Curriculum 10-14 zijn Persoonlijke Leerdoelen geformuleerd over individuele kwaliteiten die onmisbaar zijn voor leerlingen in de 21ste eeuw. Zoals je kunt zien zijn er veel paralellen te trekken met de, door het SLO geformuleerde, 21e-eeuwse vaardigheden.

De doelen betreffen persoonlijke en sociale vaardigheden die je, volgens ons, nodig hebt om je te ontwikkelen in een wereldburger met alles wat daarbij komt kijken. De doelen omvatten 8 onderwerpen:
 
1. Onderzoek
2. Aanpassingsvermogen
3. Veerkracht
4. Moraliteit
5. Communicatie
6. Bedachtzaamheid
7. Samenwerking
8. Respect
 
Deze doelen zijn leeftijdsonafhankelijk en zijn verweven in de units. De leraar en de school zorgen ervoor dat de persoonlijke doelen en de daaraan gekoppelde leerdoelen in het onderwijs en de cultuur op school een belangrijke rol spelen. De units en bijbehorende Big Ideas nodigen ook daartoe uit. Zo gaat de unit ‘Aanpassen’ van leerjaar 1 over het vermogen om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En in de unit ‘Concurreren’ van leerjaar 2 leer je dat je van concurrentie vaak beter wordt, maar dat het ook verkeerd kan uitpakken.

ICT-leerdoelen apart geformuleerd

Binnen IMYC en Curriculum 10-14 zijn de ICT-leerdoelen geformuleerd voor het vak ICT. Ook hier geldt dat deze doelen verweven zijn in de units. Bij elk thema zijn ze aan de orde.
 

Het leren verbeteren

De missie van IMYC en Curriculum 10-14 is ‘Het leren verbeteren’. De basis hiervan is het leerproces dat in elke unit weer zichtbaar wordt. Leerlingen werken daarbij aan leerdoelen voor de verschillende vakken en, zoals hierboven beschreven, ook aan persoonlijke en ICT-leerdoelen.
 

Om het leren steeds te verbeteren is het Assessment for Learning een vast onderdeel in het proces. Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Bovendien biedt het Assessment for Learning hulp als je wilt beoordelen in hoeverre het leren van de leerling verbeterd is. Dit doe je met rubrics en leeradviezen voor leraren en leerlingen.
 
Tijdens het leerproces houden de leerlingen ook een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze regelmatig zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom het centrale thema (Big Idea) zich ontwikkelen.
 
Net als bij de vakinhoudelijke leerdoelen, reflecteren leerlingen dus ook op hun persoonlijke en ICT-leerdoelen. Hiermee worden leren leren, 21e-eeuwse vaardigheden en persoonlijke leerdoelen echt met elkaar verbonden.

Laatste blog voor dit schooljaar

Dit was de laatste blog voor het schooljaar 2020-2021. Komend schooljaar starten we een nieuwe serie. Heb je ideeën voor mogelijke onderwerpen? Laat het weten via onderstaand mailadres!
 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven
 
IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram
 
Curriculum 10-14
Facebook | Instagram
 

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'