Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.

 

Academie1014: Tijd voor jou!

In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het eerste deel van het interview lees je hier.
 
Academie1014 is één van de eerste 10-14-initiatieven in Nederland en helpt jonge tieners bij hun overstap naar het voorgezet onderwijs. De gedachte hierachter is dat leerlingen in hun eigen tempo ontwikkelen, en dat coaches en leerkrachten oog hebben voor hun specifieke kwaliteiten.
 
Els Mellink is leerkracht/coach op Academie 10-14 in Almere. Ze is groepsleerkracht in de PO-vakken en vakexpert taal en literatuur PO- en VO. Els is bovendien IPC-trainer voor Great Learning Nederland.
 

“Het helpt ontzettend om met elkaar te blijven praten over waar je mee bezig bent. “

 

Heeft IMYC jullie geholpen om bepaalde dingen beter aan te pakken?

“Aan de voorkant vind je in IMYC herkenbare zaken. Denk aan thematisch werken bijvoorbeeld. Hoe meer je ermee werkt, hoe meer je ontdekt. Denk aan de verbinding tussen vakgebieden, het Assessment for Learning of de aandacht voor het tienerbrein. Die zaken triggeren, omdat je als team denkt: dat wil ik nu ook wel bij ons terugzien. Bijvoorbeeld: ik werk wel met het assessment, maar ik kan nog veel meer doen met de leeradviezen die daarbij zitten.
 
Zo is IMYC een aanjager om steeds nieuwe dingen te leren als school. Het leuke is dat je gaandeweg leert zien hoe je vooruit gaat.”
 

Welke adviezen zou je beginnende scholen meegeven? Want het lijkt ook wel heel veel soms voor ze.

“Blijf goed samenwerken als team. Als themavoorbereiding doet iedereen zijn eigen onderzoek en pitcht zijn of haar ideeën voor de komende acht werken. Op basis daarvan gaan we in gesprek om te kijken waar we matchen.
 
Het helpt ontzettend om met elkaar te blijven praten over waar je mee bezig bent. Hebben we de leerdoelen scherp? Betrekken we het assessment er goed bij? Dat zijn dingen waar je ook in mag verschillen. Misschien behandel ik het gehele assessment en gaat de leerkracht Engels aan de slag met de rubrics om te differentiëren tussen de leerjaren.”
 

Wat levert dat de leerling uiteindelijk op?

“Een meer coherent verhaal met een duidelijke lijn tussen de vakgebieden. Zo heb je bijvoorbeeld hetzelfde taalgebruik, wat leidt tot herkenning bij collega’s, leerlingen en ouders.”
 

Geldt dat ook voor de didactiek?

“Tot op zekere hoogte. Didactiek is erg afhankelijk van het vak dat je geeft. Dat verschil moet er ook zijn. De geschiedenisdocent floreert door een goed verhaal bijvoorbeeld. De wiskundedocent kan dat ook, maar zal het minder doen om de stof over te brengen. Je moet geen eenheidsworsten van de vakexperts willen maken.
 
Los daarvan staat wel dat je met z’n allen IMYC ademt, bijvoorbeeld door de manier van kijken naar ontwikkeling en groei. Of in het zoeken van verbinding en jouw les verbinden aan die van een collega.”
 

Daarop voortbordurend: komen het onderzoeken, verwerken en reflecteren uit de IMYC-leercyclus al volledig bij jullie terug?

“Onderzoeken en verwerken zit er zeker in ja. Soms wordt nog wel eens gedacht dat er geen ruimte meer is voor instructie, dat is absoluut niet het geval. Elke vakexpert kijkt bij ons waar instructie nodig is. Ook hierin zijn de verschillen per vak zichtbaar. Bij het ene vak is er meer instructie nodig dan onderzoek. Ook de momenten waarop je instructies geeft kan per vak verschillen. Uiteindelijk weet je als vakexpert het beste waar naartoe gewerkt moet worden.
 
Het leuke is dat kinderen bij hun onderzoek keuzevrijheid hebben. Als je bij aardrijkskunde bezig bent met verschillende culturen, dan hebben de leerlingen soms zelf de keuze welke cultuur ze onderzoeken. Ze krijgen criteria van waar het werk aan moet voldoen. Daarbinnen hebben ze de ruimte.
 
De reflectie is er ook, maar soms wel nog te veel op lesniveau. Bijvoorbeeld: gisteren hadden we een boekenclub georganiseerd, waarbij elke leerling zijn of haar boek presenteerde. Aan de hand van leerdoelen en rubrics werd er gereflecteerd, maar dat gaat nog heel erg over dat specifieke boek en het moment. We willen ernaartoe dat die reflectie nog uitzoomt. Dit wist ik eerst, dit weet ik nu. Daar ligt het verband met andere vakken.”
 

Maak je gebruik van de IMYC-communitybijeenkomsten?

“Ja, het leuke is dat er onderwerpen steeds terugkomen tijdens de online community-specials*. Soms sluit je heel gericht aan op een onderwerp, omdat je daar zelf mee bezig bent. Dat is voor de één het assessment en de ander de leerwand. Je inspireert elkaar en het is steeds een verrassing wie er aanhaakt. En soms is het ook gewoon leuk om herkenning te zien. Oh zo gaat dat dus ook in Utrecht, bijvoorbeeld.”
 
*Er zijn normaliter ook offline momenten om elkaar als community te treffen, maar door corona kan dat helaas nog even niet.
 

Wat haal je er het meest uit?

“Het zet me weer even op scherp. Oh ja, dit was even weggezakt. De leuke bonus is dat je over onderwijs praat en scholen tegenkomt die het anders benaderen. Dat leidt soms tot een vervolgcontact. En soms is het ook heel praktisch van aard. Dan neem je een leuk lesidee mee, bijvoorbeeld dat je het reflective journal ook in een los boekje kunt aanbieden, dat leerlingen van les naar les meenemen. Dat triggert mij dan, omdat wij op het vlak reflective journal nog zoekend zijn.”

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'