We kunnen je alles over IMYC vertellen, maar uiteindelijk zijn het de verhalen uit de praktijk die je laten zien hoe IMYC er op jouw school uit kan komen te zien. We spraken Hedda Magnus, wiskundedocent en teamleider van Descart.
 
Descart is een initiatief van het Sint-Gregorius College in Utrecht. De naam van de nieuwe havo/vwo-school is een samentrekking van design, science en art, en natuurlijk een knipoog naar de vermaarde filosoof en wiskundige René Descartes. Daarmee verklappen we ook meteen een deel van de onderwijsvisie.
 
De school leidt breed op en slaat heel bewust een brug tussen wetenschap en kunsten. Descart-leerlingen combineren analytische vaardigheden met een open, onderzoekende blik en ontwikkelen hun creativiteit volop. Een mooie match met IMYC, zo blijkt!
 

Hoe kwam IMYC op jullie pad?

“IMYC is eigenlijk toevallig op ons pad gekomen. Een ouder van één van onze leerlingen was bekend met een IPC-basisschool in de buurt. Toen dachten we: dat zou een goede match kunnen zijn, laten we ze (IMYC) eens uitnodigen.”
 

Wat zijn de eerste ervaringen?

“We merken dat IMYC een mooi ritme meebrengt. Het geeft houvast in de jaarplanning. Een goed voorbeeld is de terugkerende start en afsluiting van een thema*. Natuurlijk organiseerden we altijd al leuke en leerzame dingen buiten de reguliere lessen, maar nu weet ook iedereen wanneer er wat gebeurt. Die structuur geeft rust.”
 
*De start en afsluiting van elk thema zijn terugkerende gebeurtenissen in de IMYC-leercyclus. Op deze momenten stap je heel duidelijk uit de normale gang van zaken op school. Tijdens het startpunt worden leerlingen enthousiast gemaakt voor een bepaald thema, liefst op een zo leuke en ludieke manier. De afsluiting is een extra evaluatie, waarmee je laat zien dat je de stof onder de knie hebt. Tegelijkertijd is het een moment om trots te zijn op wat je geleerd hebt.”
 

Hebben jullie al voorbeelden van mooie startpunten?

“Ja, we hebben al een aantal hele leuke dagen gehad. Natuurlijk was dat wel even puzzelen met het oog op COVID. Zo hebben we voor het thema Aanpassen stopmotionfilmpjes gemaakt en zijn we op veilige afstand naar de schaatsbaan geweest.
 
Voor de afsluiting van het thema Ontdekken hebben de leerlingen hun online portfolio op orde gebracht, zodat ze dit tijdens een digitale vergadering aan alle ouders konden presenteren. Daar kregen we echt ontzettend leuke feedback op van de ouders. Daarnaast hebben klassenouders een high tea georganiseerd met alle klassen bij elkaar. Stichting Safe School was daarbij te gast. Door middel van een zogenaamde ‘safe talk’ hebben we een veilig kringgesprek gehouden over het thema Ontdekken. Hierbij kon iedereen eerlijk zijn, wat natuurlijk veel indruk maakte op de leerlingen. Het was een bijeenkomst met een lach en een traan, waar we met goed gevoel op terugkijken.”
 

Hoe geven jullie vorm aan het vakoverstijgend werken?

“Periode één stond met het thema Ontdekken vooral in het teken van de nieuwe indrukken. Brugklassers die hun eerste stappen op de middelbare school zetten, maar ook docenten die hun eerste stappen met IMYC zetten. We zien dat het vakoverstijgende in deze tweede periode pas echt op gang komt. Je vraagt de geschiedenisleraar waar wiskunde mee bezig is en hij of zij weet het antwoord. Tijdens onze laatste wekelijkse teammeeting ging het over de vakinhoud van het onderwijs. Daarbij maakten de docenten van verschillende vakken haakjes voor hun collega’s, zodat duidelijk werd, wie waar kon inhaken.”
 

Heb je daar misschien een voorbeeld bij?

“Op sommige scholen lijkt het alsof wiskunde en natuurkunde langs elkaar heen werken. Best gek, want differentiëren bij wiskunde is niet anders bij natuurkunde. Bovendien levert het simpelweg tijdwinst op. Door het zien van verbanden wordt het onderwijs interessanter, voller en meer betekenisvol.”
 

Je noemde eerder al een online portfolio, welke rol heeft dat bij het toetsen?

“Aan de hand van de cijfers uit de toetsweken kijken we of een leerling besproken moet worden of niet. Als die vraag met een ‘ja’ beantwoord wordt, dan speelt het portfolio een belangrijke rol. Aan de hand van het portfolio kunnen we bijvoorbeeld piekfijn zien welke potentie er is. Als die potentie er is, dan gaan we voorbij aan de cijfers van dat moment en mag de leerling van ons door. Het Reflective Journal* van IMYC is daarbij ook erg handig”
 
*Het Reflective Journal is een soort van logboek met sturende vragen, dat de leerlingen gedurende de periode bijhouden. Deze vorm van formatief evalueren geeft enerzijds goed weer wat een leerling opsteekt. Anderzijds helpt de evaluatie om verbanden te leggen (beter te begrijpen) en vanuit meerdere perspectieven te redeneren.
 

Wat gun je ieder kind die de stap van PO naar VO maakt?

(Er verschijnt een twinkeling in Hedda’s ogen.)
 
“Ik gun het elk kind ontzettend dat een stukje intrinsieke leergierigheid bewaard blijft; dat de vlam blijft branden. Er gebeurt van alles in je tienertijd. Denk aan gierende hormonen en het ervaren van meer groepsdruk. Hartstikke moeilijk om dan ook je nieuwsgierigheid vast te houden. Wij doen er in ieder geval alles aan om het onderwijs zo in te richten dat het mogelijk blijft.
 
We willen ook het gevoel geven dat mislukken mag. Als je een leerling niet keihard afrekent met een cijfer, dan durft hij of zij bij een spreekbeurt een onderwerp te kiezen, dat misschien net iets te moeilijk is. Als de spreekbeurt dan niet goed uit te verf komt, hoef je niet bang te zijn voor een 4.8, maar gaan we kijken naar hoe je het de volgende keer beter kunt doen. Stel je voor dat je op je werk overal een cijfer voor zou krijgen. Dan zou je ook minder risico nemen. Cijfers geven is natuurlijk op de juiste momenten een nuttig instrument, maar je moet niet alles willen toetsen.”

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'