Het IMYC-curriculum is opgebouwd uit jarenlange onderwijservaring wereldwijd. Daarnaast baseren we ons op de laatste stand van zaken in de wetenschap. Ook dat hoort bij een curriculum dat niet veroudert. Op deze pagina vind je belangrijke bronnen, interessante artikelen en video's.

Interessante artikelen

Video’s

Bronnenlijst

  • Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.
  • Boonstra, C., De Graaf Bierbrauwer, C., & Carstens, N. (2019). Het onderwijsvragenboek. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Amsterdam: University Press B.V.
  • Christodoulou, D. (2014). Seven myths about education. Abingdon: Routledge.
  • Clarke, S. (2014). Outstanding formative assessment. London: Hodder Education.
  • Claxton, G. (1998). Hare brain, tortoise mind. Notting Hill: Fourth Estate.
  • Crone, E. (2018). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus.
  • Csikszentmihalyi, M. (2002). Flow: the psychology of happiness: the classic work on how to achieve happiness. London: Rider.
  • Dewey, J. (2011). How we think. Eastford: Martino Fine Books.
  • Drummen, S. (2019). Catharsia. Midden-Limburg: Stichting Onderwijs Midden-Limburg.
  • Dweck, C. (2012). Mindset: how you can fulfil your potential. London: Robinson.
  • Goleman, D.J. (1996). Emotional intelligence – why it matters more than IQ. London: Bloomsbury.
  • Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
  • Hattie, J. (2008). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Routledge.
  • Hirsch jr, E.D. (2016). Why knowledge matters. Rescuing our children from failed educational theories. Cambridge: Harvard Education Press.
  • Jolles, J. (2015). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? Zone, 14(3), 9-11.
  • Jolles, J., & Sprakel, T. (2020). De lerende leerling. Over onderwijsinnovatie en het brein. Amsterdam: NeuroPsy Publishers.
  • Kagan, S. (2017). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren. Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
  • Ritchart, R., Church, M., & Morrison, K. (2011). Making thinking visible: how to promote engagement, understanding, and independence for all learners. San Francisco: Jossey-Bass.
  • Scheeren, A. (2017). Interview Jelle Jolles “De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden”. Kind en adolescent praktijk, 2017(1), 31-36.
  • Stiller, L. (2020). De alternatieve meetlat van Ferre Laevers. Meer betrokkenheid, meer leerrendement. VO-magazine, 2020(6), 42-45.
  • Willingham, D.T. (2009). Why don’t students like school? San Francisco: Jossey-Bass.
'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'