Het IMYC-curriculum wordt geüpdatet als nieuwe inzichten uit de wetenschap daarom vragen. Dat wil zeggen dat we de laatste stand van zaken in de wetenschap in de gaten houden, gecombineerd met de ervaringen van leraren (evidence & practice based).

De volgende (wetenschappelijke) artikelen en video’s zijn mogelijk interessant ter verdieping. Ze behandelen stuk voor stuk onderwijskundige onderwerpen die raakvlakken hebben met IMYC. Het is dus niet zo dat elke bron of leertheorie op deze pagina ook een-op-een in het curriculum zit. Soms zijn het slechts elementen van een theorie die terugkomen.

Snel naar…

2. Video’s

 

3. Literatuurlijst

Ook voor onderstaande (wetenschappelijke) artikelen en boeken geldt dat ze raakvlak hebben met IMYC en in meer of mindere mate in het curriculum aan bod komen.

 • Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Uitgeverij Phronese.
 • Eldhof, B. Janssens, M. en Ris, J. (2021) Wereldgericht onderwijzen – Biesta in de praktijk. Uitgeverij: NIVOZ
 • Boonstra, C., De Graaf Bierbrauwer, C., Carstens, N. (2019). Het onderwijsvragenboek. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Amsterdam: University Press B.V.
 • Christodoulou, D. (2014). Seven myths about education. Abingdon: Routledge.
 • Clarke, S. (2014). Leren zichtbaar maken met formatieve evaluatie. Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Crone, E. (2018). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus.
 • Csikszentmihalyi, M. (2002, vertaald in 2020). Flow; psychologie van de optimale ervaring. Uitgeverij Ten Have
 • Dewey, J. (2011). How we think. Eastford: Martino Fine Books.
 • Goleman, D.J. (1996). Emotional intelligence – why it matters more than IQ. London: Bloomsbury.
 • Hattie, J. (2008, vertaald in 2014). Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Hirsch jr, E.D. (2016). Why knowledge matters. Rescuing our children from failed educational theories. Cambridge: Harvard Education Press.
 • Jolles, J. (2020). Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein. Amsterdam: Uitgeverij Pluim.
 • Jolles, J. (2015). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? Zone, 14(3), 9-11.
 • Jolles, J., & Sprakel, T. (2020). De lerende leerling. Over onderwijsinnovatie en het brein. Amsterdam: NeuroPsy Publishers.
 • Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk). Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Kneyber, R., Sluijsmans, D., Devid, V., Wilde Lopez, B. (2022) Formatief Handelen van instrument naar ontwerp. Uitgeverij Phronese
 • Nelis, H. & van Sark, Y. (2014) Motivatie binnenstebuiten. Kosmos uitgevers
 • Nelis, H. & van Sark, Y. (2018) Puberbrein binnenstebuiten. Kosmos uitgevers
 • Ritchart, R., Church, M., Morrison, K. (2011). Making thinking visible: how to promote engagement, understanding, and independence for all learners. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Scheeren, A. (2017). Interview Jelle Jolles “De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden”. Kind en adolescent praktijk, 2017(1), 31-36.
 • Stiller, L. (2020). De alternatieve meetlat van Ferre Laevers. Meer betrokkenheid, meer leerrendement. VO-magazine, 2020(6), 42-45.
 • Visser, J. (2023) Is het voor een cijfer? Uitgeverij BOOM
 • Willingham, D.T. (2009, vertaald in 2023) Waarom leren niet vanzelf gaat. Gompel & Svacina
'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'