Problem solver

De tijd van het schrijven van een jaarplan voor komend schooljaar is weer aangebroken. Misschien werk je daarnaast ook wel aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaren. Geen gemakkelijke klus.

De Why is duidelijk maar nu: How?

Als leraar of schoolleider zoek je naar manieren waarop je je onderwijsvisie het beste vorm kunt geven in je onderwijsaanbod. Dit wordt heel actueel als je aan de slag gaat met het jaarplan of het schoolplan. Je hebt samen met collega’s een koers uitgestippeld en bent enthousiast. De ‘Why’ is duidelijk en nu vraag je je af: ‘How?’ Denk aan de Golden Circle (Simon Sinek).

Van visie naar doelstellingen

Veel scholen hebben hun onderwijsdoelen gebaseerd op de drie domeinen van Gert Biesta (Biesta, 2015):
 

 1. Kwalificatie: verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen;
 2. Socialisatie: deel worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en zijn;
 3. Subjectificatie: persoonsvorming in vrijheid en verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

 
In de onderwijsvisie van de school wordt regelmatig naar deze domeinen verwezen.
De vertaling van deze visie in schoolplannen en jaarplannen omvat vaak thema’s als: werken met leerdoelen, formatief evalueren, vakoverstijgend werken, onderzoekend leren, doorlopende leerlijnen, kansengelijkheid, wereldburgerschap, duurzaamheid en 21st century skills. Het zijn thema’s waar je graag mee aan de slag wilt.
 
Stuk voor stuk vragen deze thema’s om kleine of grote veranderingen in je school: van je denken, handelen, lesmateriaal, lesrooster, toetsbeleid, curriculum, onderwijsconcept en misschien wel van je hele schoolsysteem.
 
De doelstellingen zijn geformuleerd maar hoe geef je daar nu concreet handen en voeten aan? Wat zijn de stappen die je kunt nemen om het voor elkaar te krijgen? Welke keuzes in structuur en cultuur maak je om je doelstellingen waar te maken?

Extra doelstellingen als gevolg van de corona-pandemie

Tegelijkertijd vraag je je af hoe je je leerlingen optimaal kunt begeleiden als zij weer ‘gewoon’ naar school mogen komen. Hoe kun je maatwerk bieden? Vraagt dit niet om persoonlijke leerlijnen? Kun je deze situatie misschien als kans benutten om de onderwijsontwikkeling die je wenst, een versnelling mee te geven? Het is nú de tijd om het anders aan te pakken!

Houvast op inhoud en structuur met Curriculum 10-14 en IMYC

Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) en IMYC (voor de onderbouw van het VO) bieden houvast. In de komende blogs gaan we in op welke manier Curriculum 10-14 en IMYC inhoud en structuur kunnen bieden in het werken aan je doelstellingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 

 1. Gevolgen corona in het onderwijs en nationale steunprogramma voor herstel en perspectief. Mogelijkheden voor uitgestelde keuze, latere selectie met Curriculum 10-14 en IMYC.
 2. De drie domeinen van Gert Biesta: Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Hoe en waar zichtbaar in Curriculum 10-14 en IMYC?
 3. Werken met leerdoelen; kennis, begrip en vaardigheden. Vakinhoudelijk, vakoverstijgend, persoonlijk en internationaal.
 4. Formatief evalueren, reflective journal en assessment for learning.
 5. Vakoverstijgend werken; betekenisvol onderwijs voor tieners.
 6. Onderzoekend leren, creatief denken, het leren verbeteren en het tienerbrein.
 7. Wereldburgerschap, internationale gerichtheid, internationale leerdoelen.
 8. Duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Wat zijn Curriculum 10-14 en IMYC?

Curriculum 10-14 en IMYC bieden je een concept en curriculum in één. Het is goed te weten dat Curriculum 10-14 en IMYC géén methodes zijn. Er wordt niks voorgeschreven en je blijft zelf eigenaar van je onderwijs.
 
Wanneer je gaat werken met Curriculum 10-14 of IMYC ga je samen met je collega’s een ontwikkelproces door: samen gaan jullie onderwijsdoelstellingen vormgeven en daarbij maak je gebruik van de input van Curriculum 10-14 en IMYC. Dit proces van samen leren en ontwikkelen is vergelijkbaar met de manier waarop je leerlingen gaan leren. Wij zeggen niet voor niets: ‘Great teaching, great learning, great fun’!

Nieuwgierig?

Kijk op @Curriculum10-14 (voor tienerscholen) of op @IMYC-nederland (voor onderbouw VO).
Curriculum 10-14 heeft bovendien een eigen website.
Beide curricula zijn onderdeel van www.great-learning.nl.
Je vragen mailen kan ook: info@imyc-nederland.nl.

Bron

Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'