Maak kennis met IMYC. Het curriculum voor de onderbouw van de middelbare school.

Ben je benieuwd naar IMYC? Dan hebben we een mooie eerste kennismaking voor je. Op maandag 29 januari vindt namelijk het webinar ‘Kennismaken met IMYC’ plaats. Je bent van harte welkom!

 
Let op: het webinar van 29 januari is inmiddels geweest. Wil je het (nog te plannen) eerstvolgende webinar bijwonen? Vul dan gerust het contactformulier in.
 
Deze online-bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die nog niet met IMYC werkt en meer wil weten. In een uur ervaar je wat IMYC voor de docenten en leerlingen op jouw school kan betekenen. Je ontdekt dat IMYC zowel een vo-curriculum is als een onderwijsfilosofie, waarmee je als school het leren weer op één zet. IMYC leunt onder andere op wat we weten over het lerende tienerbrein. Tijdens het webinar vertellen we bovendien meer over het IMYC-lidmaatschap en wat daar de voordelen van zijn.
 

Voor wie is het webinar interessant?

Het webinar is bedoeld voor geïnteresseerde docenten, leidinggevenden en/of ander onderwijskundig personeel. Deelname is kosteloos en je hoeft je alleen maar aan te melden.
 

Het webinar bijwonen?

Het webinar begint op maandag 29 januari om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. Ben jij erbij? Geef je dan op via onderstaand aanmeldformulier.
 


  Vanaf deze week kun je de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden voor overige scholen 2023 aanvragen (website). Werk je met IMYC of overweeg je met IMYC te werken? Dan is de subsidie een mooie kans. Aanvragen kan tot en met 14 april 2023.

   

  Uiterlijk 16 juni 2023 weet je of je de komende twee schooljaren met de subsidie aan de slag kan. Er is een bedrag mee gemoeid van € 500,- per leerling.

  Hoe IMYC je op weg kan helpen

  Hoe kan de aanschaf van het IPC-curriculum jouw school op weg helpen met deze subsidieregeling? IMYC is een curriculum en onderwijsconcept voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Het beter worden in Leren heeft de focus in alles wat we doen. Jij als docent krijgt binnen IMYC volop handreikingen voor de gebieden digitale geletterdheid en burgerschapskennis, lezen en schrijven (taal) en wiskunde. IMYC is bovendien kerndoeldekkend. We leggen het graag per categorie aan je uit.

   

  Burgerschap

  Een belangrijke indicator voor de subsidie op het gebied burgerschap zijn de negen ijkpunten voor goed burgerschapsonderwijs. Dit is een gemeenschappelijk product van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO-raad, Stichting School & Veiligheid en de Academische Werkplaats (AWP) Sociale Kwaliteit onderwijs.

   

  Goed burgerschapsonderwijs begint bijvoorbeeld met een duidelijke visie en heldere leerdoelen. Het klimaat op school is erop gericht dat die visie tot uiting komt in alle facetten van de organisatie en het onderwijs. De negen ijkpunten zijn nauw verweven met de (zeven) pijlers van het IMYC-curriculum.

   

  Internationalisering

  Internationalisering is een belangrijk principe binnen IMYC – het International Middle Years Curriculum. Internationalisering is natuurlijk veel meer dan een uitwisseling of buitenlandse excursie. Het behelst ook meer dan bijvoorbeeld het online opzoeken van gebruiken en gewoonten van verschillende culturen. Internationalisering gaat ook over de burgerschapscomponent en het leren denken in perspectieven. Hoe respecteer je elkaar als je het niet eens bent? Hoe weet je eigenlijk of je voldoende rekening houdt met een ander?

   

  De vaardigheidsleerdoelen van internationalisering zien er bijvoorbeeld zo uit:

  • 4.05 Ik kan uitleggen hoe de levens van mensen in het ene land of de ene groep worden beïnvloed door de activiteiten van andere landen of groepen.

  • 4.06 Ik kan een aantal manieren aangeven waarop mensen zodanig samenwerken dat ze er allebei van profiteren.

  • 4.07 Ik ontwikkel in toenemende mate een volwassen houding ten opzichte van anderen.

  • 4.08 Ik kan een ander land, een andere cultuur en/of een andere samenleving waarderen, terwijl ik ook mijn eigen land, cultuur en samenleving waardeer.

  • 4.09 Ik kan rekening houden met anderen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen binnen of buiten de schoolgemeenschap.

   

  Persoonlijk

  Als leidraad voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling heeft IMYC acht persoonlijke doelen ontwikkeld. De doelen zijn verweven met het onderzoek, de verwerking en de reflectie van het leerproces. Aanvullend zijn de persoonlijke doelen ook in kennis-, vaardigheden- en inzichtsleerdoelen vertaald om de docent wat meer richting te geven. De persoonlijke doelen zijn focuspunten; geen toetsbare onderdelen van het curriculum.

  • (ik word) Meer nadenkend

  • (ik word) Respectvoller

  • (ik word) Veerkrachtiger

  • (ik word) Communicatiever

  • (ik word) Beter in samenwerken

  • (ik word) Beter in aanpassen

  • (ik word) Beter in ethisch handelen

  • (ik word) Meer empatisch

   

  Taal

  De meeste IMYC-thema’s hebben het vak Taal- en literatuur en daarmee is het curriculum ook hier kerndoeldekkend. Taal wordt doorlopend thematisch aangeboden, met duidelijke verbanden tussen andere vakken. Als je het bij geschiedenis over Anne Frank hebt, dan zou het een gemiste kans zijn om daar bij taal- en literatuur niet op in te haken. Leerlingen steken simpelweg meer op als ze de samenhang met andere vakken ervaren, evenals het belang van taal en taalplezier. Zowel mondelinge taalvaardigheid als schrijfvaardigheid spelen een voorname rol binnen IMYC. Ook hier geldt dat deze vaardigheden vaak vakoverstijgend geoefend worden.

   

  Het vak Taal en literatuur draagt in elk geval aan de volgende punten bij.

  • Aansluiten bij het thema en de actualiteit

  • Ervaren van het belang van taal en taalplezier.

  • Aanbieden opdrachten en lesideeën voor Nederlands en de moderne vreemde talen

  • Voldoen aan de nationale kerndoelen

   

  Wiskunde

  Anders dan de andere IMYC-vakken is IMYC-wiskunde een aanvulling op de wiskundemethode die op school gebruikt wordt. We helpen je om de vaak voor leerlingen droge stof uit het handboek betekenisvoller te maken, door het aan het IMYC-thema te koppelen. De nadruk ligt op executieve vaardigheden als structureren, nadenken, toepassen, samenwerken en probleemaanpak.

   

  IMYC-wiskunde draagt in elk geval aan de volgende punten bij.

  • Aansluiten bij het thema en de actualiteit

  • Begrijpen van het nut van wiskunde, vanuit een meta-perspectief

  • Wiskundetaal paraat hebben en met plezier gebruiken

  • Het bieden van activerende lesopeningen

   

  Digitale geletterdheid

  Landelijk expertisecentrum SLO definieert digitale geletterdheid in vier domeinen: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Binnen IMYC is ICT een afzonderlijk vak én het komt integraal aan bod bij andere vakken. We doen binnen de taken ook suggesties waarmee je de vier hierboven genoemde domeinen extra oefent. De volgende vaardigheidsleerdoelen van ICT laten zien hoe digitale geletterdheid onder andere vorm krijgt.

  • 4.05 Ik gebruik ICT veilig en verantwoord en weet welke platformen aansluiten bij een specifieke doelgroep.

  • 4.06 Ik kan verschillende soorten bronnen op een georganiseerde en efficiënte manier bewerken en combineren.

  • 4.08 Ik kan programma’s plannen, ontwikkelen, uittesten en verbeteren, waaronder de functies en procedures van die programma’s, om zo een reeks computerproblemen op te lossen.

   

  Leergerichtheid stopt niet bij de leerlingen

  Er zijn veel factoren die maken dat een leerling beter gaat leren. Een leergerichte omgeving is misschien wel de belangrijkste. De filosofie van IMYC is dan ook dat scholen beter kunnen worden in Leren. Door middel van zelfbeoordeling, training en coaching maken de scholen waarmee we werken stappen naar een meer leergerichte school. Je ontwikkelt de mindset die past in een doorgaand verbeterproces. Het is juist die manier van denken en doen die je nodig hebt om de komende twee schooljaren aan de slag te gaan met de verbetering van de basisvaardigheden.

  Vragen over de subsidie(aanvraag)

  Met eventuele vragen over de subsidie en de aanvraagprocedure kun je vanzelfsprekend terecht bij de subsidieverstrekker DUS-i (website). Heb je vragen over IMYC, over de aanschaf van het IMYC-curriculum en/of het ontwikkelen van bovengenoemde basisvaardigheden? Mail dan gerust naar info@imyc-nederland.nl.

   

  In het kader van onderwijskundig leiderschap organiseert Great Learning Nederland tweemaal de masterclass ‘De Professionele Leergemeenschap: de kracht van het luisteren’. Tijdens de bijeenkomsten in Utrecht kijken we samen naar wat er gebeurt als twee mensen met elkaar in debat zijn.

   
  Lukt het ze om elkaars argumenten te begrijpen en eventueel hun mening bij te stellen? En hoe zit dat als twee mensen met elkaar in dialoog zijn?
   
  We ervaren tijdens de masterclass wat het effect is van goed luistergedrag. We ontdekken hoe we de ander effectief bereiken en merken tegelijkertijd dat wij ook onszelf positief kunnen laten beïnvloeden door de ander.
   
  Aan het einde van deze workshop zul je direct in staat zijn om met anderen om jou heen een professionele dialoog te voeren, waarbij communicatie leidt tot synergie.
   

  Masterclass onderwijskundig leiderschap

  Voor wie is deze masterclass interessant? Leidinggevenden op school. Denk aan de schoolleider, intern begeleiders, coördinatoren of coaches.
   
  De bijeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van het Great-learning-lidmaatschap. Dat betekent dat deelnemers van scholen met IEYC, IPC, Curriculum 10-14 en IMYC welkom zijn zonder verdere kosten. Vanzelfsprekend mag je met meerdere collega’s deelnemen. Iedere deelnemer mag indien gewenst één introducé meenemen die niet met onze curricula werkt.
   

  Praktische informatie over de masterclasses

  Werk je niet met een curriculum van Great Learning en ben je niemands introducé? Stuur ons dan even een mail (info@imyc-nederland.nl) en dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.
   
  De masterclass zal twee maal aangeboden worden. Eenmaal op vrijdag 12 mei 2023 en eenmaal op woensdag 31 mei 2023. Beide keren vangen we om 13.00 uur aan en eindigen we om 16.00 uur.
   
  Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad (bij Utrecht CS)
  Website: www.accommodatiedomstad.nl
   
  Medewerkers van IMYC-scholen melden zich aan via het aanmeldformulier. Daarbij selecteer je je school en kun je ook aangeven of je een gast meeneemt. Mocht je nog vragen hebben: laat het ons gerust weten via info@imyc-nederland.nl.
   

  We onderscheiden zelfregulering en eigenaarschap als nieuwste key need van het tienerbrein in het IMYC-onderwijs. Daarmee voegen we een extra behoefte voor het tienerbrein toe.

   

  In het internationale, Engelstalige IMYC-curriculum heet het 'agency'. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, 2018) stelt in hun Education 2030-agenda: dat leerlingen ‘agency’ bijgebracht dient worden. Wat bedoelen ze daarmee?
   
  Agency gaat eigenlijk over twee zaken: (1) eigenaarschap voelen over je leren en (2) er intrinsiek van overtuigd zijn dat je het verschil kunt maken in de wereld om je heen. De gedachte hierachter is dat wanneer je op school de vaardigheid eigenaarschap ontwikkelt, dat je daar in je toekomstige leven het verschil mee maakt en meer geluk uit put.

  Zelfregulering en eigenaarschap in het onderwijs

  Deze key need van het tienerbrein is niet zozeer een behoefte die al automatisch, biologisch gezien, in het tienerbrein aanwezig is. Het is iets waar je behoefte aan hebt en waarvan je pas weet dat het goed voor je is als je het hebt. Vergelijk het met toch gaan sporten wanneer je eigenlijk geen zin hebt. Achteraf ben je er blij mee en voel je je fitter. Het is een manier van denken die we tieners gunnen en waar ze uiteindelijk van profiteren, bij het leren nu en in het functioneren in de maatschappij later.
   
  Daarmee verschilt deze key need van andere key needs zoals het zoeken naar groepsacceptatie of het nemen van risico’s. Dit zijn behoeftes die er nu eenmaal zijn bij tieners, wat je als school ook doet. Om tot meer eigenaarschap en zelfregulatie te komen, moeten leerlingen actief nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten opdoen.
   

  Wat is eigenaarschap in het onderwijs?

  Eigenaarschap in het onderwijs is net als agency een tamelijk abstract begrip dat makkelijk verkeerd geïnterpreteerd wordt. In grote lijnen gaat het erom dat de leerling een actieve houding aanneemt binnen het leerproces. Naarmate een leerling beter wordt in eigenaarschap ontstaat er meer initiatief. De leerling zal meer zelf met ideeën komen en je merkt een steeds betere reflectie op het leren. Het betekent overigens niet dat de leraar zich afzijdig houdt. Leerlingen hebben nog steeds steun en richting nodig tijdens het leren.
   

  Wat is zelfregulering in het onderwijs?

  Wat is zelfregulering binnen een onderwijscontext? Zelfregulering heeft redelijk wat overlap met agency en eigenaarschap. Het gaat over zelfstandig handelen en onafhankelijk keuzes kunnen maken. Deze vaardigheden hebben veelal een maatschappelijke grondslag. Die gaat uit van een wereldbeeld waarbij het zelfstandig opereren van de individuele burger steeds belangrijker wordt. Het is dan ook niet voor niks dat zelfregulering ook als 21e-eeuwse vaardigheid onderscheiden wordt.
   

  Zelfregulering, eigenaarschap (en agency) in de literatuur

  In zijn boek Pedagogy of the Oppressed, beschrijft Freire (1993) het oude schoolsysteem als een winkel waarbij leerlingen klanten zijn die iets komen halen Ze zijn passieve objecten en is er geen duidelijke visie op leren. De leraar geeft les en de leerling luistert gedwee. Daarom is zowel het IMYC-curriculum als de begeleidende implementatietraining erop gericht dat leerlingen betrokken zijn bij de lessen en hun leerproces.
   
  Volgens Carter (2018) zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat zelfregulering en eigenaarschap een belangrijke factor is, die bepaalt of je gelukkig en succesvol wordt. Het geloof dat je zelf invloed hebt op hoe je leven loopt, geeft meer uitdagingen, en heeft uiteindelijk een positieve invloed. Het zorgt onder andere voor een betere gezondheid, een hogere levensverwachting, minder kans op alcohol- of drugsverslaving, betere resultaten op school, minder stress, een betere mentale gezondheid, meer intrinsieke motivatie en zelfs meer succes in je carrière. Bandura (2008) stelt dat het geloof om je eigen leven te kunnen veranderen, de belangrijkste factor is om te bepalen of je daadwerkelijk invloed hebt op je eigen leven.
   
  Als mensen niet geloven dat ze invloed hebben op een situatie, zullen ze zelden een lastige uitdaging aangaan. Welke andere motivatie zij ook hebben, het begint allemaal met geloof in eigen kunnen.
   
  Terugkomend op het tienerbrein en de schoolpraktijk maakt het ontwikkelen van eigenaarschap dat tieners initiatiefrijker zijn, meer oppikken en ontdekken hoe ze hun doelen behalen. Ze denken zelf mee in hun leerproces en zijn zo coöperatiever naar leerkrachten toe.
   

  Bronnen over zelfregulering en eigenaarschap in het onderwijs

  Jolles, J. (2020). Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein.
  Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk).
  Carter, C. (2018). How Independent Should Teenagers Be?. Psychology Today. Online artikel
  Crone, E. (2018). Het puberende brein.
  Nelis, H., & Van Sark, Y. (2018). Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven docenten. (6e druk).
  Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. Positive psychology: Exploring the best in people, Vol 1: Discovering human strengths.
  Freire, P. (1993) Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos.

  Verder lezen over IMYC en onderwijs?

  Wil je meer weten over de andere 5 behoeftes van het tienerbrein? Lees dan hier verder. Je vindt op deze website bovendien meerdere artikelen over het onderwijs en IMYC.
   

  'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'