Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.

 

Academie1014: Tijd voor jou!

In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het tweede deel van het artikel lees je hier.
 
Academie1014 is één van de eerste 10-14-initiatieven in Nederland en helpt jonge tieners bij hun overstap naar het voorgezet onderwijs. De gedachte hierachter is dat leerlingen in hun eigen tempo ontwikkelen, en dat coaches en leerkrachten oog hebben voor hun specifieke kwaliteiten.
 
Els Mellink is leerkracht/coach op Academie1014 in Almere. Ze is groepsleerkracht in de PO-vakken en vakexpert taal en literatuur PO- en VO. Els is bovendien IPC-trainer voor Great Learning Nederland.
 

“We wilden een school waarbij het tof is om een stap vooruit te zetten maar het ook oké is als je dat nog niet kan.”

 

Kun je de lezers wat meer vertellen over Academie1014?

“We zitten in Almere in het gebouw van een VO-school. Dat is niet alleen handig voor de faciliteiten en de aanwezige vakexperts, maar onze leerlingen kunnen ook al meedraaien in derde klassen. We zijn vorig jaar met 10 leerlingen begonnen. Nu hebben we er 47 en volgend jaar gaan we met drie groepen waarschijnlijk naar 75 leerlingen. Ons team bestaat uit coaches en vakexperts.
 
De leerlingen zitten momenteel dus in twee klassen, waarbij de leeftijden van tien tot veertien gemengd door elkaar zitten. Dit doen we met het idee om zo flexibel mogelijk om te kunnen gaan met de structuur van leerlijnen. Leerlingen die normaal in groep 8 zitten kunnen bijvoorbeeld met rekenen-wiskunde op het niveau van klas 1 zitten. Andersom kan iemand uit klas 1 misschien nog met grammatica op niveau groep 8 zitten.
 
Zo hebben we een leerling die op basis van zijn leeftijd zou doorstromen naar klas 3, maar toch nog een jaar bij ons bleef, omdat we allemaal het gevoel hadden dat hij nog niet uitgeleerd was. We zien dat zeker niet als doubleren, maar als meer tijd om je te ontplooien.
 
Nog een jaar bij ons blijven betekent sowieso niet dat je iets dubbel doet. We kijken altijd naar de vervolgstap, bij elke leerling. Het leuke was dat deze leerling heel opgelucht en blij was nog een jaar te mogen blijven. Je volgt je eigen ontwikkeling.”
 

Wat is het ontstaansverhaal achter Academie1014?

“We hebben vanuit het PO- en VO-bestuur een groep met leraren samengebracht. We hebben daarbij lang nagedacht over onze visie op onderwijs. Wat willen we bereiken met ons concept? Wat worden de uitgangspunten van ons onderwijs? Voor het vormen van onze visie en de vertaalslag daarvan naar de praktijk hebben we ruim de tijd genomen. Twee, drie jaar verder zijn we in het schooljaar 2019-2020 gestart.”
 

Welke motieven waren jullie vertrekpunt bij het opzetten van Academie1014?

“Uit onderzoeken blijkt herhaaldelijk dat bij een te vroege selectie het niveau van ouders een grotere rol speelt bij het uitstroomniveau van leerlingen, dan wanneer ze ouder zijn. Ook hebben de meeste leerlingen meer profijt van een schoolse setting waarbij meerdere niveaus vertegenwoordigd zijn. We wilden een school waarbij het tof is om een stap vooruit te zetten, maar waar het ook oké is als je dat nog niet kan. Onze slogan is dan ook ‘Tijd voor jou’.
 
Een andere pijler van waaruit we begonnen is thematisch werken, met samenhang tussen de vakken. Omdat we onze leerlingen juist begrip voor de wereld mee willen geven, moeten naar ons idee de vakken ook verbonden worden. Zodat elk vakspecifiek nieuw doel ook in relatie staat tot een ander vak en al die bouwstenen samen helpen om inzicht te verwerven over hoe de dingen in de wereld werken.
 
We wilden aandacht geven aan wat leerlingen op deze leeftijd specifiek nodig hebben. De puberteit vraagt bijvoorbeeld een andere begeleiding van leraren en kent een andere omgang met klasgenoten. Ten slotte wilden we niet meer toetsen en cijfers geven dan nodig, omdat we waarde hechten aan groei en doorontwikkeling en aan de mindset die daarvoor nodig is.
 
Het is mooi om te zien dat dit iets is wat leerlingen moeten leren en wij als vakexperts ook. Dat we dus opdrachten ontwerpen waarbij het inleveren van een tweede versie de standaard is. Een rekentoets wordt bijvoorbeeld afgenomen om de leerlingen zelf te laten analyseren wat klopt en wat niet.
Omdat we niet noodzakelijk zelf het wiel wilden uitvinden zijn we om ons heen gaan kijken en zo kwam IMYC op ons pad. Dat sloot mooi aan, bijvoorbeeld door de thema’s, die passen bij de belevingswereld van pubers. Denk aan onderzoeken, ontdekken, risico’s nemen en samenwerken. Door elke periode aan zo’n groot thema te werken, krijg je ook de ruimte om er je eigen draai aan te geven.
 

IMYC biedt naast vrijheid ook structuur voor leraren en leerlingen. Hoe zou je die balans omschrijven bij jullie op school?

“Ik zie dat verschillende collega’s er op hun eigen manier aan kunnen werken. De één blijft dicht bij de IMYC-taken. De ander bedenkt zelf lessen bij de leerdoelen en het thema. Zo kan een beginnend vakexpert die behoefte heeft aan houvast ermee uit de voeten. Een vakexpert die behoefte heeft aan eigen ruimte gebruikt de leerdoelen en de IMYC-structuur en kijkt naar de taken ter inspiratie.
 
De truc blijft wel dat je focus bij de leerdoelen ligt en niet bij het afvinken van de taken. Dat geeft ook meer rust in je lessen en planning. Als leraar sta je daarin overigens niet alleen. Dat is iets dat je met je team oppakt.”
 

Hoe zorgen jullie ervoor dat leerdoelen bereikt worden?

“We hebben de leerdoelen per vak bekeken in de voorbereiding op het thema. Iedere vakexpert is daarmee verantwoordelijk voor het behalen van de leerdoelen uit het eigen vak en de link met het thema. Daarna kijken we met alle vakexperts samen hoe we de koppeling maken ten aanzien van elkaar. Soms resulteert dit in hele onverwachte linkjes. Soms gooit een vakexpert alsnog zijn planning overboord omdat er ineens nieuwe mogelijkheden zijn in de samenwerking.”
 

Hebben jullie naast IMYC nog aanvullende leerdoelen?

“Ja, we hebben tijdens de oprichting zelf de leerlijnen PO en die van VO aan elkaar geknoopt.* Die houden we erbij, hoewel er ook grote overlap is met IMYC. We hebben als school onze ideeën over wat we mee willen geven aan de leerlingen. Dat vinden we bij IMYC terug in de persoonlijke en internationale leerdoelen.”
 
*Academie1014 is met IMYC begonnen voor er Curriculum 10-14 was. Bij Curriculum 10-14, het kleine broertje van IMYC, hebben we de leerlijnen PO en VO ook aan elkaar gekoppeld.
 

Stel, er komt een ouder op school en vraagt: ”Hoe komt de persoonlijke ontwikkeling van mijn kind tot zijn recht op school?”

“Door te werken met de persoonlijke leerdoelen van IMYC en met de executieve functies van SLO. Daar stemmen we onze persoonlijke coaching op af. Kinderen maken zelf een ontwikkelplan, waarin we ze begeleiden. De uitdaging die we als team nog hebben is, is om die persoonlijke ontwikkeldoelen nog beter aan de IMYC-thema’s te verbinden.”
 
Lees deel 2…

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'