IMYC bestaat uit units van 6 tot 8 weken. Elke unit is opgebouwd rondom een thema en een Big Idea, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de vakken. Het unit-aanbod is ruim, waardoor je de thema’s kiest die bij jouw school en visie passen.

De Big Idea

Het thema en de Big Idea sluiten aan op de ontwikkeling en belevingswereld van leerlingen in de leeftijdscategorie 11 tot en met 15 jaar. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s samenwerkendurven of ontdekken. De Big Idea is een pakkende volzin, waar alle vakken hun onderwijs aan ophangen. Bijvoorbeeld bij het thema aanpassen:

“Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”

Hierdoor krijgt de vakdocent context en houvast. Bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe mensen in verschillende delen van de wereld zich aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. Bij kunst en cultuur staat het gebruik van (duurzame) materialen centraal en bij natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Door het bieden van context beklijft vakinhoudelijke kennis beter en versterk je het begrip van leerlingen.

Het begin van de unit!

Het begin van de unit noemen we het Startpunt. Dit is een gebeurtenis of activiteit die een spannende context creëert voor de leerlingen wanneer zij bij elkaar komen. De activiteit mag out of the box zijn. Denk aan iets ongewoons dat de leerlingen nog lang bijblijft. Het Startpunt is een activiteit die de context voor de unit creëert en spreekt voldoende aan om na te denken over het thema en de Big Idea. De hersenen van de leerlingen creëren zo een raamwerk, een goede basis voor het latere leren.

 

Bij elk thema is het expliciet maken van de leerdoelen het vertrekpunt. Er wordt gewerkt vanuit vakinhoudelijke, vakoverstijgende, persoonlijke en internationale leerdoelen (burgerschap). De belangrijkste leerdoelen worden weergegeven in rubrics, die de stappen in het behalen van elk doel zichtbaar maken. De leerdoelen zijn gebaseerd op de kerndoelen van elk vak.

Aan de slag!

Het doel van de Kennisoogst is om de leerlingen de gelegenheid te geven en (in) te laten zien wat ze binnen elk vakonderdeel al weten, over welke vaardigheden ze al beschikken en welk begrip ze misschien al hebben. De Kennisoogst kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een klassikaal gesprek onder leiding van de leraar, een spel of een quiz. De uitkomsten van de Kennisoogst worden vastgelegd – bijvoorbeeld in een digitale mindmap – zodat de leerlingen hun progressie verder in de unit duidelijk zien.

 

De leerdoelen zijn omgezet in leertaken per vak. Door middel van onderzoeksactiviteiten verrichten leerlingen onderzoek naar vakinhoudelijke vragen, waarbij ze kennis opdoen en specifieke vaardigheden ontwikkelen. Bij de verwerkingsactiviteiten verwerken de leerlingen de verkregen informatie en ordenen en verbeteren zo hun vaardigheden en begrip.

Beoordelen en evalueren

Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Bovendien biedt het Assessment for Learning hulp als je wilt beoordelen in hoeverre het leren van de leerling verbeterd is. Dit doe je met rubrics en leeradviezen voor leraren en leerlingen.

Tijdens het leerproces houden de leerlingen een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze regelmatig zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom de Big Idea zich ontwikkelen. Dit hoeft niet enkel een tastbaar schrift of logboek te zijn. Reflectie mag ook in beeld of geluid plaatsvinden. Sterker, het is belangrijk dat de leerlingen het hele scala oefenen, zodat ze uiteindelijk ontdekken welke vorm het beste bij hen past.

 

Het hoogtepunt van elke unit!

Tijdens de gezamenlijke Afsluiting presenteren de leerlingen wat ze hebben geleerd over het thema. Ze krijgen de mogelijkheid hun begrip van de Big Idea om te zetten in een presentatievorm. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het maken van een website, toneelvoorstelling, film of museum-expositie. Tijdens de Afsluiting vier je samen wat je geleerd hebt!

 

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'