Een lerende school worden! Op veel scholen in het voortgezet onderwijs vindt een verschuiving plaats van de aandacht op de prestatie naar meer aandacht voor het leerproces. Werken met leerdoelen, formatief handelen, het zijn manieren om de focus op het leerproces te krijgen. IMYC helpt je hierbij.

Overigens zetten we ons ook in voor de lerende school in het basisonderwijs met IPC (website) en voor tienerscholen met Curriculum 10-14 (website).

De lerende school: ja, ook de collega’s

Wat je voor je leerlingen wilt, wil je natuurlijk ook voor jezelf en je collega’s. Als onderwijsprofessional mag (moet) je ook leren. Sterker nog: het leren vóór leven. Waarschijnlijk zeggen we hiermee niks nieuws. Veel scholen schrijven dat zij een lerende organisatie willen zijn. Maar hoe krijgt dat dan vorm? In deze tweede blog van dit schooljaar vertellen we hoe IMYC de katalysator van de lerende organisatie kan zijn.

Hoe ziet een lerende school eruit

Op een lerende organisatie leren collega’s van en met elkaar. Op de website van WIJ-leren wordt beschreven dat in een lerende school vijf elementen de basis vormen:

 1. gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren?
 2. persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene.
 3. systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.
 4. mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen.
 5. teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar.

Wanneer je wilt werken aan een lerende school kun je dat doen door middel van allerlei werkvormen, interventies, trainingen, e.d. op het gebied van deze vijf elementen. Een gedragen gemeenschappelijke visie is daarbij essentieel.

de lerende school imyc
Foto: Anna Shvets

IMYC als katalysator voor de lerende school

IMYC, het International Middle Years Curriculum, is een curriculum en onderwijsconcept in één. Dit Curriculum is ontwikkeld voor de onderbouw van het VO, waarbij het leerproces van leerlingen centraal staat. De focus ligt nadrukkelijk op ‘samen leren verbeteren’. Per periode wordt gewerkt aan een centraal thema waaraan de leerdoelen van de verschillende vakken zijn verbonden.

Meer samenwerking onder leraren

Wanneer een school ervoor kiest om met IMYC te werken, breekt een periode aan waarin leraren nauwer met elkaar samenwerken dan voorheen. Allereerst stemmen zij de gemeenschappelijke visie met elkaar af. Het is immers van groot belang dat elke collega weet waarom met IMYC wordt gewerkt. Door met elkaar de dialoog te voeren ontstaat gemeenschappelijke taal en kan elke collega zich verbinden aan die gemeenschappelijke visie op het verbeteren van leren.

Bij het komen tot die gemeenschappelijke visie worden collega’s zich bewust van hun eigen persoonlijke visie en ontdekken zij welke stappen zij in hun eigen ontwikkeling kunnen zetten om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschappelijke visie. Er ontstaat persoonlijk meesterschap.

Ook in praktische zin zullen de leraren elkaar meer op de werkvloer tegenkomen. De onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten van elk vak nodigen uit om interdisciplinair te werken. Concreet betekent dit dat elk thema suggesties doet over mogelijke samenwerking met andere vakken. Het is gek dat leerlingen bij aardrijkskunde het klimaat onderzoeken – bij uitstek een vakgebied van data-wetenschappers – en daarbij niet bewust en doelgericht ook hun ICT-vaardigheden oefenen. Op dit soort punten vinden we bij IMYC dat er veel meer samenwerking moet zijn binnen een lerende school.

Lerende organisatie
Foto: Julia M Cameron

Een lerende school organiseert het onderwijs anders

Doordat IMYC een andere organisatie van het onderwijs vraagt, komt het systeem van de school op verschillende fronten ter discussie. Hoe gaan we om met:

 • ons curriculum;
 • onze lessentabel;
 • onze lessen;
 • het jaarklassensysteem;
 • homogene of heterogene groepen;
 • toetsen;
 • coaching?

De keuzes die hier ooit in gemaakt zijn, worden weer met elkaar besproken, en indien nodig, bijgesteld. Collega’s leren samen waarom die keuzes bijdragen aan de gemeenschappelijke visie: zo verbeteren we samen het leren!

Door steeds weer de dialoog met elkaar te voeren in het werken met IMYC worden de mentale modellen van de verschillende collega’s helder. Door het hier met elkaar over te hebben, elkaar vragen te stellen en feedback te geven, ontstaat de geleidelijk de lerende school.

Kortom: een lerende school worden is bij de invoering van IMYC een onontkoombaar proces. Je bent voortdurend bezig met hoe leerlingen beter leren, maar ook met hoe collega’s beter leren en met hoe de hele organisatie beter wordt.

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website. Wellicht is het interessant om meer te lezen over hoe IMYC in de klas eruit ziet. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'