In het kader van onderwijskundig leiderschap organiseert Great Learning Nederland tweemaal de masterclass ‘De Professionele Leergemeenschap: de kracht van het luisteren’. Tijdens de bijeenkomsten in Utrecht kijken we samen naar wat er gebeurt als twee mensen met elkaar in debat zijn.

 
Lukt het ze om elkaars argumenten te begrijpen en eventueel hun mening bij te stellen? En hoe zit dat als twee mensen met elkaar in dialoog zijn?
 
We ervaren tijdens de masterclass wat het effect is van goed luistergedrag. We ontdekken hoe we de ander effectief bereiken en merken tegelijkertijd dat wij ook onszelf positief kunnen laten beïnvloeden door de ander.
 
Aan het einde van deze workshop zul je direct in staat zijn om met anderen om jou heen een professionele dialoog te voeren, waarbij communicatie leidt tot synergie.
 

Masterclass onderwijskundig leiderschap

Voor wie is deze masterclass interessant? Leidinggevenden op school. Denk aan de schoolleider, intern begeleiders, coördinatoren of coaches.
 
De bijeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van het Great-learning-lidmaatschap. Dat betekent dat deelnemers van scholen met IEYC, IPC, Curriculum 10-14 en IMYC welkom zijn zonder verdere kosten. Vanzelfsprekend mag je met meerdere collega’s deelnemen. Iedere deelnemer mag indien gewenst één introducé meenemen die niet met onze curricula werkt.
 

Praktische informatie over de masterclasses

Werk je niet met een curriculum van Great Learning en ben je niemands introducé? Stuur ons dan even een mail (info@imyc-nederland.nl) en dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.
 
De masterclass zal twee maal aangeboden worden. Eenmaal op vrijdag 12 mei 2023 en eenmaal op woensdag 31 mei 2023. Beide keren vangen we om 13.00 uur aan en eindigen we om 16.00 uur.
 
Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad (bij Utrecht CS)
Website: www.accommodatiedomstad.nl
 
Medewerkers van IMYC-scholen melden zich aan via het aanmeldformulier. Daarbij selecteer je je school en kun je ook aangeven of je een gast meeneemt. Mocht je nog vragen hebben: laat het ons gerust weten via info@imyc-nederland.nl.
 

Curriculum ontwikkelen

Veel scholen zoeken naar manieren om hun curriculum (opnieuw) te ontwikkelen. Het doel is meestal om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Leerlingen nog beter op hun toekomstige rol in de maatschappij voorbereiden.

 

De goede ideeën en voornemens zitten vaak al in de schoolvisie verpakt. Het vertalen naar de praktijk blijft de grote uitdaging. Hoe ontwikkel je een nieuw curriculum?

Curriculum ontwikkelen is loslaten

Op diverse scholen wordt door groepen leraren gewerkt aan het anders organiseren van het onderwijs. De wens is dat leerlingen voor alle vakken ontwikkelingsgericht kunnen leren, waarbij het benutten van een groot talent en/of juiste hulpvragen van nature zijn ingebouwd. Of ze willen meer werken vanuit leerdoelen, formatief handelen, vakoverstijgend werken of meer focus op onderzoekend leren. Het zijn allemaal wensen die uitnodigen om het huidige curriculum tegen het licht te houden.

 

In het zoeken naar wegen om tot een nieuw, verbeterd aanbod te komen, is het vaak lastig los te komen van de bestaande patronen. Zo heeft elk vak vaak een eigen methode en vaste volgorde in de te behandelen onderwerpen. Het oude, vertrouwde loslaten is lastig.

 

Curriculum ontwikkelen en alles wat daarbij komt kijken

Waar moet je verder aan denken bij het ontwikkelen van je curriculum? Het ontwikkelen van een nieuw curriculum omvat verschillende stappen, waaronder het identificeren van de doelstellingen, het kiezen van de onderwijsmethode, het ontwerpen van het curriculum, het betrekken van belanghebbenden, het testen en evalueren van het curriculum en de implementatie en het onderhoud ervan. Het is een voortdurend proces dat flexibiliteit en openheid voor feedback van belanghebbenden vereist om succesvol te zijn.

Houvast met IMYC of Curriculum 10-14

IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) zijn een curriculum en concept in één. Het curriculum bestaat uit thema’s, die elk opgebouwd zijn rondom een ‘Big Idea’. Dit is een uitdagend concept dat fungeert als het cement tussen het persoonlijke, interpersoonlijke en vakinhoudelijke leren.

 

Het voordeel van beide curricula is dat je heel dicht bij het curriculum kan blijven of juist niet. De curricula zijn flexibel in gebruik Met andere woorden: docenten die behoefte hebben aan meer houvast blijven dicht bij de voorgestelde activiteiten. De creatieve geesten kunnen breder uitpakken, zonder hun collega’s te verliezen. De connectie tussen het thema en de onderlinge vakken blijft steeds aanwezig. Het onderwijsconcept dat je in huis haalt laat zich vertalen in de behoeften van de school en individuele docenten.

Je curriculum ontwikkelen met IMYC of 1014 als basis

IMYC en Curriculum 10-14 kun je bij het (opnieuw) ontwikkelen van je curriculum als basis gebruiken. Zo hoef je niet bij nul te beginnen in het ontwerpproces. Het rijke materiaal ondersteunt ontwikkelgroepen, onder andere, bij:

 

  • het invullen van de lessen
  • bij het begeleiden van het leerproces
  • bij het werken vanuit leerdoelen
  • formatief evalueren
  • vakoverstijgende projecten

 

Welke leeractiviteiten gekoppeld worden aan de leerdoelen die aan de orde zijn, is een keuze van de docent. Je kunt kiezen uit de suggesties in de taken van IMYC of Curriculum 10-14. Als de leraar de voorkeur geeft aan zelf bedachte activiteiten of activiteiten uit een methode, kan dat ook. Als leraar weet je natuurlijk het beste wat je leerlingen nodig hebben. De leraar blijft dus de regisseur van het leerproces en het onderwijsaanbod dat leerlingen optimaal voorbereidt op hun toekomst!

 

Nieuwsgierig?

Heb je hulp nodig bij het ontwikkelen van je curriculum? Of wil je gewoon inspiratie opdoen. Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram
 

Meer lezen over IMYC en het onderwijs

Een leven lang leren. Het wordt regelmatig benoemd in gesprekken, artikelen en blogs over onderwijs. Het geldt voor onszelf maar ook zeker voor onze leerlingen. In een steeds veranderende wereld is het belangrijk dat je blíjft leren. Hoe belangrijk is het dus dat je wéét hoe jij leert en hoe je dat het beste doet?

In deze tiende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen met elkaar verbinden.
 
We weten al een poos dat onze leerlingen opgroeien in een snel veranderende wereld. Maar hoe ga je daarmee om? Om je daarin te kunnen bewegen is het belangrijk om jezelf te kennen, je eigen kwaliteiten en je valkuilen. En nog belangrijker is het dat je leert hoe je jouw kwaliteiten het beste inzet en hoe je die kunt verbinden aan de kwaliteiten van anderen.
 
Dit zijn slechts een paar van de vaardigheden die worden benoemd als de 21e-eeuwse vaardigheden. Bron: www.slo.nl.

Persoonlijke leerdoelen gekoppeld aan 21e-eeuwse vaardigheden

Binnen IMYC en Curriculum 10-14 zijn Persoonlijke Leerdoelen geformuleerd over individuele kwaliteiten die onmisbaar zijn voor leerlingen in de 21ste eeuw. Zoals je kunt zien zijn er veel paralellen te trekken met de, door het SLO geformuleerde, 21e-eeuwse vaardigheden.

De doelen betreffen persoonlijke en sociale vaardigheden die je, volgens ons, nodig hebt om je te ontwikkelen in een wereldburger met alles wat daarbij komt kijken. De doelen omvatten 8 onderwerpen:
 
1. Onderzoek
2. Aanpassingsvermogen
3. Veerkracht
4. Moraliteit
5. Communicatie
6. Bedachtzaamheid
7. Samenwerking
8. Respect
 
Deze doelen zijn leeftijdsonafhankelijk en zijn verweven in de units. De leraar en de school zorgen ervoor dat de persoonlijke doelen en de daaraan gekoppelde leerdoelen in het onderwijs en de cultuur op school een belangrijke rol spelen. De units en bijbehorende Big Ideas nodigen ook daartoe uit. Zo gaat de unit ‘Aanpassen’ van leerjaar 1 over het vermogen om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En in de unit ‘Concurreren’ van leerjaar 2 leer je dat je van concurrentie vaak beter wordt, maar dat het ook verkeerd kan uitpakken.

ICT-leerdoelen apart geformuleerd

Binnen IMYC en Curriculum 10-14 zijn de ICT-leerdoelen geformuleerd voor het vak ICT. Ook hier geldt dat deze doelen verweven zijn in de units. Bij elk thema zijn ze aan de orde.
 

Het leren verbeteren

De missie van IMYC en Curriculum 10-14 is ‘Het leren verbeteren’. De basis hiervan is het leerproces dat in elke unit weer zichtbaar wordt. Leerlingen werken daarbij aan leerdoelen voor de verschillende vakken en, zoals hierboven beschreven, ook aan persoonlijke en ICT-leerdoelen.
 

Om het leren steeds te verbeteren is het Assessment for Learning een vast onderdeel in het proces. Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Bovendien biedt het Assessment for Learning hulp als je wilt beoordelen in hoeverre het leren van de leerling verbeterd is. Dit doe je met rubrics en leeradviezen voor leraren en leerlingen.
 
Tijdens het leerproces houden de leerlingen ook een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze regelmatig zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom het centrale thema (Big Idea) zich ontwikkelen.
 
Net als bij de vakinhoudelijke leerdoelen, reflecteren leerlingen dus ook op hun persoonlijke en ICT-leerdoelen. Hiermee worden leren leren, 21e-eeuwse vaardigheden en persoonlijke leerdoelen echt met elkaar verbonden.

Laatste blog voor dit schooljaar

Dit was de laatste blog voor het schooljaar 2020-2021. Komend schooljaar starten we een nieuwe serie. Heb je ideeën voor mogelijke onderwerpen? Laat het weten via onderstaand mailadres!
 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven
 
IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram
 
Curriculum 10-14
Facebook | Instagram
 

IMYC of Curriculum 10-14 ontdekken in één week? En werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen? Dat kan met de mini-unit Sustainability!

 
De unit is ontwikkeld om leerlingen te laten kennismaken met IMYC en/of Curriculum10-14. Leraren die willen kennismaken met het concept, krijgen met deze unit een goed beeld van de onderwijsfilosofie. Het gaat om betekenisvolle activiteiten, vanuit vakinhoudelijke leerdoelen, verbonden binnen een thema.
 
Leraren die langer werken met IMYC of Curriculum 10-14 herkennen het leerproces met terugkerende onderdelen. Het staat leraren en scholen natuurlijk volledig vrij om het materiaal aan te passen, om zo hun leerlingen nog beter te begeleiden in hun ontwikkeling.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG’s (sustainable development goals) staan centraal in deze mini-unit. Deze zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelings-agenda voor 2030. Het zijn mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling.
 

Download

 
De units zijn voor iedereen die er baat bij heeft.

Mini-unit Sustainability

Voor de leraar

Deze mini-unit biedt voldoende lessuggesties voor één week. Idealiter begin je twee tot drie weken van te voren met de voorbereidingen. Binnen de unit wordt ook gewerkt aan leergebieden en kerndoelen. De leerlingen ontdekken meer over SDG 7, 8, 9, 11, 12 en 17.
 

De manier waarop mensen gebruik maken van alles wat de aarde te bieden heeft, is niet duurzaam. We hollen de aarde uit met ons (consumptie)gedrag. De Verenigde Naties hebben daarom zeventien doelen geformuleerd om hierin krachtig bij te sturen.
 
In deze negende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 aandacht voor duurzaamheid geïntegreerd hebben.
 
De doelen die opgesteld zijn door de VN worden de SDG’s genoemd (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Het is daarbij de ambitie om de grote problemen van deze tijd voor 2030 te tackelen. Voor ons onderwijs ligt hier een mooie uitdaging en kans. Onze leerlingen vormen immers de samenleving van de toekomst.
SDG Nederland
 

SDG’s verwerkt in de lesunits

Het behoud van de aarde is lastig om in één themales te behandelen. Daar is het té belangrijk voor, vinden we bij IMYC en Curriculum 10-14. De SDG’s zijn in ons onderwijsaanbod geïntegreerd.
 
Het onderwijsconcept van IMYC en Curriculum 10-14 wil het leren van kinderen verbeteren. Eén van de elementen daarbij is het leggen van verbanden.
 
Als je een thema vanuit verschillende perspectieven benadert krijgt het meer betekenis voor je en zo onthoud en begrijp je het beter.
 
Als we leerlingen willen leren hoe zij kunnen bijdragen aan het behoud van de aarde is het van belang dat zij het onderwerp ‘duurzaamheid’ dus van verschillende kanten benaderen. Duurzaamheid hebben we in ons concept gekoppeld aan de SDG’s van de VN.
 
In alle leerjaren komen de SDG’s in verschillende units (thema’s) aan de orde. Ook zijn die doelen niet gekoppeld aan één vak. Zo zorgen we voor het brede perspectief bij leerlingen.
 
Het elfde duurzame ontwikkelingsdoel (duurzame steden en gemeenschappen) is, bijvoorbeeld, terug te vinden in meerdere units van leerjaar 1, 2 en 3. Een voorbeeld van een onderzoeksactiviteit hierbij is dat leerlingen op een uitvergrote kaart van hun omgeving schrijven welke samenwerkingsverbanden ze ontdekt hebben. Ze geven bij elke plaats of gebeurtenis aan wanneer dit plaatsvond, met wie en welke culturen en welke doelen behaald werden. Als laatste geven ze aan welke gevolgen het kan hebben voor de toekomst.
 

Binnenkort ook in ons aanbod: mini-unit duurzaamheid

Om scholen extra te ondersteunen, ontwikkelen we momenteel ook een mini-unit speciaal gericht op duurzaamheid. Dus als je extra aandacht wilt voor de SDG’s en/of wilt kennismaken met het leerproces van IMYC, is dit een goede unit om te gebruiken.
 

Overzicht voor leraren en schoolleiders

Welke SDG’s in welke units aan bod komen, hebben we verzameld in een overzicht. Zo kun je precies zien waar je op kunt aansluiten en waar je ze eventueel nog in je onderzoeks- en verwerkingstaken kan inpassen.
 

Samen het leren verbeteren

Door de SDG’s te integreren in ons aanbod leren we onze leerlingen hoe hun gedrag kan bijdragen aan een gezondere aarde. Zo werken we samen aan een gezonde toekomst!
 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen binnen IMYC en Curriculum 10-14.
 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven
 
IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram
 
Curriculum 10-14
Facebook | Instagram
 

Hoe vaak mopperen we als leraar op onze pubers in de klas en lijkt hun motivatie om te leren ver te zoeken? Het is niet altijd even gemakkelijk om tieners te begeleiden in hun ontwikkeling.
 
In de puberteit vindt een belangrijk deel van de vorming van kinderen plaats. Door vallen en opstaan leren pubers wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot hun omgeving en de wereld (Crone, 2018). De ontwikkeling van de hersenen neemt in deze periode (van 10 tot 22 jaar) een grote vlucht.
 
In deze zevende blog vertellen we je hoe IMYC en Curriculum 10-14 tegemoet komen aan de behoeften van het tienerbrein.
 
Om effectief te kunnen leren gaan IMYC en Curriculum 10-14 uit van vijf belangrijke behoeftes van het tienerbrein: de zogenaamde ‘5 key needs’.
 

1. Een ‘use it or lose it’-principe

Als lesstof betekenis krijgt voor een tiener, wordt dat beter onthouden (Kagan, 2019). Door steeds binnen meerdere vakken te werken aan een centraal thema (de Big Idea, zie blog #6) komen onderwerpen herhaaldelijk terug en gebruikt de tiener de net opgedane kennis en vaardigheden vanuit meerdere perspectieven. Zo krijgt de lesstof betekenis en wordt voorkomen dat het ‘lose it’-principe gaat gelden.
 

2. Hulp bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden

Tijdens de puberteit groeien de hersengebieden die betrokken zijn bij het opvolgen van regels en instructie, nog door. Van een tiener kun je daarom niet verwachten dat hij of zij dezelfde planningsvaardigheden heeft als een volwassene (Crone, 2018). Het is dan ook belangrijk dat alle leraren duidelijke instructie en sturing geven, zonder dat dit als harnas wordt ervaren door de tiener.
 
IMYC en Curriculum 10-14 bieden een heldere structuur doordat de leercyclus steeds heel zichtbaar blijft binnen alle units (modules van circa 8 weken). Daarnaast worden leerlingen binnen de taken ook begeleid in hun leren door, bijvoorbeeld, richtinggevende vragen en tussentijds ophalen van opgedane kennis.

 

3. Risico’s nemen en gevolgen niet goed overzien

Als volwassene kun je je zorgen maken om de veiligheid van tieners, omdat ze de behoefte hebben om risico’s te nemen. Toch hoort dit bij het proces van loskomen van je vertrouwde omgeving (Crone, 2018). Als leraar kun je tieners begeleiden om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren.
 
Binnen de units van IMYC en Curriculum 10-14 worden suggesties voor spannende leeractiviteiten gegeven waarin leerlingen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te onderzoeken. Ook worden leeradviezen gegeven waarmee je als leraar je begeleiding kunt verdiepen. Zo laat je tieners op een verantwoorde manier exploreren, houd je ze in de gaten en geef je ze feedback (Jolles, 2020).
 

4. In een groep geaccepteerd willen worden

In de puberteit gaan tieners zich steeds meer richten op hun leeftijdsgenoten. Hierbij heeft het proces van geaccepteerd of afgewezen worden grote impact (Crone, 2018). Wanneer een tiener buitengesloten wordt, worden dezelfde hersengebieden actief als bij fysieke pijn.
 
Tieners leren in deze periode veel van elkaar, ze beïnvloeden elkaar zowel in positieve als in negatieve zin.
 
De leeractiviteiten van IMYC en Curriculum 10-14 zijn veel gericht op het samen werken en leren. Feedback en feedforward geven en ontvangen vinden als vast onderdeel in elke unit plaats, waardoor ook een veilige en sociale omgeving ontstaat. Zo verhogen tieners elkaars motivatie om te leren (Nelis & Van Sark, 2018).
 

5. De behoefte om verbanden te leggen

Het tienerbrein werkt in sterke mate associatief. Door steeds beter de verbanden tussen verschillende onderwerpen en leeractiviteiten te zien en ervaren, verbetert het leren. Doordat de tieners met IMYC en Curriculum 10-14 bij de verschillende vakken aan hetzelfde thema (de Big Idea) werken, kunnen zij die verbanden gaan leggen tussen die vakken.
 
Door rekening te houden met de behoeftes van het tienerbrein blijven tieners gemotiveerd om te leren en kunnen zij zich in een veilige, sociale omgeving verder ontwikkelen. IMYC en Curriculum 10-14 geven hier inhoud en structuur aan. Niet voor niks is ons motto: ‘Great Learning, Great Teaching, Great Fun’!
 

Bronnen

Crone, E. (2018). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus.
Jolles, J. (2020). Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein. Amsterdam: Uitgeverij Pluim.
Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk). Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
Nelis, H., & Van Sark, Y. (2018). Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven docenten. (6e druk). Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.
 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op wereldburgerschap en internationale leerdoelen.
 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven
 
IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram
 
Curriculum 10-14
Facebook | Instagram
 

visie gert biesta en imyc

Goed onderwijs start met een goede visie op onderwijs. Waartoe dient ons onderwijs? We bekijken de drie domeinen van Gert Biesta en zijn visie. We gaan ook in op hoe IMYC daarop aansluit.

De 3 en visie van Gert Biesta

Veel scholen hebben hun onderwijsvisie gebaseerd op de drie domeinen van Gert Biesta (Biesta, 2015):

Kwalificatie: verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen;
Socialisatie: deel worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en zijn;
Subjectificatie: persoonsvorming in vrijheid en verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

In de visie van de school wordt regelmatig naar de visie van Gert Biesta verwezen. Maar hoe komen ze ook echt tot uiting?
 

Van visie naar doelstellingen

 
De vertaling van deze visie in schoolplannen en jaarplannen omvat vaak thema’s als: werken met leerdoelen, formatief evalueren, vakoverstijgend werken, onderzoekend leren, doorlopende leerlijnen, kansengelijkheid, wereldburgerschap, duurzaamheid en 21st century skills. Het zijn thema’s waar je graag mee aan de slag wilt.
 
Stuk voor stuk vragen deze thema’s om kleine of grote veranderingen in je school: van je denken, handelen, lesmateriaal, lesrooster, toetsbeleid, curriculum, onderwijsconcept en misschien wel van je hele schoolsysteem.
 
De doelstellingen zijn geformuleerd maar hoe geef je daar nu concreet handen en voeten aan? Wat zijn de stappen die je kunt nemen om het voor elkaar te krijgen? Welke keuzes in structuur en cultuur maak je om je doelstellingen waar te maken?
 

We duiken in het Great Learning-DNA!

Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) en IMYC (voor onderbouw VO) bieden je concrete handvatten om de drie domeinen van Biesta in te kleuren. In dit artikel laten we je graag zien hoe we dat doen en op welke manier we de visie van Gert Biesta in ons DNA meenemen in al onze activiteiten.

 

Visie

Ook bij Curriculum 10-14 en IMYC begint het met een gedeelde visie op onderwijs: we werken vanuit de zogenaamde Bottom Line 9 (BL9): negen basisprincipes waar we ons onderwijs op baseren en waarmee we samen het leren verbeteren (BL nr. 1, 2 en 3).
De Bottom Line 9 van IMYC
 

Kwalificatie

Natuurlijk werk je als school aan kwalificatie. De hele organisatie van je onderwijs is erop gericht om leerlingen kennis, vaardigheden, waarden en een gewenste (studie)houding mee te geven. Je wilt je leerlingen steeds een stapje verder brengen in hun ontwikkeling en je wilt dat ook zichtbaar maken.
 
Je onderwijsprogramma is erop gericht om de kerndoelen voor de onderbouw, die door het SLO zijn beschreven, te halen. Hiermee bied je je leerlingen een goede basis voor de stap naar de bovenbouw van het VO. Vaak is binnen een vaksectie een methode gekozen die hierbij kan ondersteunen. Verbinding met andere vakken kan en mag wel maar is op veel scholen (nog) niet de praktijk.
 
Curriculum 10-14 en IMYC bieden een concept en curriculum in één, het zijn géén methodes. De verschillende vakinhouden worden door één centraal thema met elkaar verbonden, waarbij één hoofdgedachte gedurende een periode van circa zes weken centraal staat. Als voorbeeld noemen we het thema ‘Feesten’ waarvan de hoofdgedachte is:
 

‘Het is waardevol om speciale gebeurtenissen en rituelen te vieren’.

 
Voor elk vak zijn aan dit thema leerdoelen gekoppeld. Die leerdoelen corresponderen met de kerndoelen voor de onderbouw en omvatten zowel kennis, vaardigheden als begrip (BL nr.5).
 
Doordat leerlingen de leerstof van verschillende vakken binnen één thema (het zogenaamde ‘Big Idea’, (BL nr.8)) krijgen aangereikt, leggen leerlingen gemakkelijker verbanden, beklijft de vakinhoudelijke kennis beter en wordt het begrip versterkt.
 
Het leerproces is bij elk thema herkenbaar en kent verschillende fasen: startpunt, kennisoogst, leerdoelen expliciteren, onderzoek en verwerking, reflective journal, assessment for learning en de afsluiting (BL, nr.7). Door de vorderingen in de leerdoelen te volgen (formatief en/of summatief) houd je zicht op het leerproces van je leerlingen. Met behulp van rubrics kun je beoordelen in hoeverre het leerproces is verbeterd (BL nr.9).
 
Kwalificatie wordt, kortom, ingekleurd door alle fasen van het leerproces goed te doorlopen. Zo laten we leerlingen uitdagend en zorgvuldig leren (BL, nr.6). De leerdoelen zijn zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend, persoonlijk en internationaal gericht.
 

Socialisatie

Hoe leerlingen deel kunnen worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en zijn, is vaak gekoppeld aan de manier waarop scholen burgerschapsvorming in hun onderwijsaanbod hebben opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld concreet vorm krijgen in projecten voor goede doelen. Het integraal opnemen in het curriculum is minder vaak aan de orde.
 
Binnen de thema’s van Curriculum 10-14 en IMYC wordt altijd het internationale perspectief belicht. Eén van de basisprincipes betreft ook het belang van deze internationale gerichtheid (BL, nr.4). Hoe denken en doen wij zelf én hoe wordt er gedacht en gedaan in een ander werelddeel? Zo leren leerlingen over verschillende tradities en praktijken in eigen land en leren zij ook dat die tradities en praktijken niet overal hetzelfde zijn.
 

Gert Biesta’s visie: ‘Subjectificatie’

De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen wordt op de meeste scholen in het mentorprogramma opgenomen. Leerlingen stellen, onder begeleiding van hun mentor of coach, persoonlijke leerdoelen op. De rol van de docent krijgt meer en meer een coachend karakter.
 
Bij Curriculum 10-14 en IMYC worden de persoonlijke leerdoelen gekoppeld aan de leerdoelen per vak. Omdat, bijvoorbeeld, binnen de thema’s veel wordt samengewerkt tussen leerlingen ontstaat een context waarbinnen leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen kunnen werken. Door zelf en anderen daarop te (laten) reflecteren, leert de leerling zijn persoonlijke talenten te ontwikkelen en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen.
 

De visie van Gert Biesta in al onze activiteiten

De domeinen van Biesta (en ook onze Bottom Line 9) omvatten echter méér dan een curriculum. Je kunt zeggen dat ze ook een vorm van ‘willen zijn’ of ‘doen’ inhouden. Wanneer je als school wilt gaan werken met Curriculum 10-14 of IMYC zoeken wij met jullie een samenwerking die óók het leren van jullie zelf verbetert. We schrijven niets voor maar gaan samen met je op pad. Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie vormen een natuurlijk onderdeel van dat leerproces. Zo ‘zíjn’ en ‘dóen’ we de domeinen van Biesta. Samen vormen we een gemeenschap waarin we elkaar nodig hebben om te leren.
 

Conclusie

Wil je als school de visie van Gert Biesta op een geïntegreerde manier inkleuren dan kunnen Curriculum 10-14 en IMYC je daar prima bij ondersteunen! Indien je interesse hebt in IMYC of Curriculum 10-14 op jouw school, dan zijn er verschillende manieren om ons beter te leren kennen.
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven
 

IMYC

Facebook | LinkedIn | Instagram
 

Curriculum 10-14

Facebook | Instagram

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.

 

Academie1014: Tijd voor jou!

In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het eerste deel van het interview lees je hier.
 
Academie1014 is één van de eerste 10-14-initiatieven in Nederland en helpt jonge tieners bij hun overstap naar het voorgezet onderwijs. De gedachte hierachter is dat leerlingen in hun eigen tempo ontwikkelen, en dat coaches en leerkrachten oog hebben voor hun specifieke kwaliteiten.
 
Els Mellink is leerkracht/coach op Academie 10-14 in Almere. Ze is groepsleerkracht in de PO-vakken en vakexpert taal en literatuur PO- en VO. Els is bovendien IPC-trainer voor Great Learning Nederland.
 

“Het helpt ontzettend om met elkaar te blijven praten over waar je mee bezig bent. “

 

Heeft IMYC jullie geholpen om bepaalde dingen beter aan te pakken?

“Aan de voorkant vind je in IMYC herkenbare zaken. Denk aan thematisch werken bijvoorbeeld. Hoe meer je ermee werkt, hoe meer je ontdekt. Denk aan de verbinding tussen vakgebieden, het Assessment for Learning of de aandacht voor het tienerbrein. Die zaken triggeren, omdat je als team denkt: dat wil ik nu ook wel bij ons terugzien. Bijvoorbeeld: ik werk wel met het assessment, maar ik kan nog veel meer doen met de leeradviezen die daarbij zitten.
 
Zo is IMYC een aanjager om steeds nieuwe dingen te leren als school. Het leuke is dat je gaandeweg leert zien hoe je vooruit gaat.”
 

Welke adviezen zou je beginnende scholen meegeven? Want het lijkt ook wel heel veel soms voor ze.

“Blijf goed samenwerken als team. Als themavoorbereiding doet iedereen zijn eigen onderzoek en pitcht zijn of haar ideeën voor de komende acht werken. Op basis daarvan gaan we in gesprek om te kijken waar we matchen.
 
Het helpt ontzettend om met elkaar te blijven praten over waar je mee bezig bent. Hebben we de leerdoelen scherp? Betrekken we het assessment er goed bij? Dat zijn dingen waar je ook in mag verschillen. Misschien behandel ik het gehele assessment en gaat de leerkracht Engels aan de slag met de rubrics om te differentiëren tussen de leerjaren.”
 

Wat levert dat de leerling uiteindelijk op?

“Een meer coherent verhaal met een duidelijke lijn tussen de vakgebieden. Zo heb je bijvoorbeeld hetzelfde taalgebruik, wat leidt tot herkenning bij collega’s, leerlingen en ouders.”
 

Geldt dat ook voor de didactiek?

“Tot op zekere hoogte. Didactiek is erg afhankelijk van het vak dat je geeft. Dat verschil moet er ook zijn. De geschiedenisdocent floreert door een goed verhaal bijvoorbeeld. De wiskundedocent kan dat ook, maar zal het minder doen om de stof over te brengen. Je moet geen eenheidsworsten van de vakexperts willen maken.
 
Los daarvan staat wel dat je met z’n allen IMYC ademt, bijvoorbeeld door de manier van kijken naar ontwikkeling en groei. Of in het zoeken van verbinding en jouw les verbinden aan die van een collega.”
 

Daarop voortbordurend: komen het onderzoeken, verwerken en reflecteren uit de IMYC-leercyclus al volledig bij jullie terug?

“Onderzoeken en verwerken zit er zeker in ja. Soms wordt nog wel eens gedacht dat er geen ruimte meer is voor instructie, dat is absoluut niet het geval. Elke vakexpert kijkt bij ons waar instructie nodig is. Ook hierin zijn de verschillen per vak zichtbaar. Bij het ene vak is er meer instructie nodig dan onderzoek. Ook de momenten waarop je instructies geeft kan per vak verschillen. Uiteindelijk weet je als vakexpert het beste waar naartoe gewerkt moet worden.
 
Het leuke is dat kinderen bij hun onderzoek keuzevrijheid hebben. Als je bij aardrijkskunde bezig bent met verschillende culturen, dan hebben de leerlingen soms zelf de keuze welke cultuur ze onderzoeken. Ze krijgen criteria van waar het werk aan moet voldoen. Daarbinnen hebben ze de ruimte.
 
De reflectie is er ook, maar soms wel nog te veel op lesniveau. Bijvoorbeeld: gisteren hadden we een boekenclub georganiseerd, waarbij elke leerling zijn of haar boek presenteerde. Aan de hand van leerdoelen en rubrics werd er gereflecteerd, maar dat gaat nog heel erg over dat specifieke boek en het moment. We willen ernaartoe dat die reflectie nog uitzoomt. Dit wist ik eerst, dit weet ik nu. Daar ligt het verband met andere vakken.”
 

Maak je gebruik van de IMYC-communitybijeenkomsten?

“Ja, het leuke is dat er onderwerpen steeds terugkomen tijdens de online community-specials*. Soms sluit je heel gericht aan op een onderwerp, omdat je daar zelf mee bezig bent. Dat is voor de één het assessment en de ander de leerwand. Je inspireert elkaar en het is steeds een verrassing wie er aanhaakt. En soms is het ook gewoon leuk om herkenning te zien. Oh zo gaat dat dus ook in Utrecht, bijvoorbeeld.”
 
*Er zijn normaliter ook offline momenten om elkaar als community te treffen, maar door corona kan dat helaas nog even niet.
 

Wat haal je er het meest uit?

“Het zet me weer even op scherp. Oh ja, dit was even weggezakt. De leuke bonus is dat je over onderwijs praat en scholen tegenkomt die het anders benaderen. Dat leidt soms tot een vervolgcontact. En soms is het ook heel praktisch van aard. Dan neem je een leuk lesidee mee, bijvoorbeeld dat je het reflective journal ook in een los boekje kunt aanbieden, dat leerlingen van les naar les meenemen. Dat triggert mij dan, omdat wij op het vlak reflective journal nog zoekend zijn.”

Foto: Academie1014. Tip! Op de website academie1014.nl kun je een kijkje nemen binnen de muren van Academie1014.

 

Academie1014: Tijd voor jou!

In dit tweedelige blogartikel laten we het verhaal van Academie1014 uit Almere zien, dat op een uitdagende missie ging en daarbij ook IMYC op haar pad vond. Het tweede deel van het artikel lees je hier.
 
Academie1014 is één van de eerste 10-14-initiatieven in Nederland en helpt jonge tieners bij hun overstap naar het voorgezet onderwijs. De gedachte hierachter is dat leerlingen in hun eigen tempo ontwikkelen, en dat coaches en leerkrachten oog hebben voor hun specifieke kwaliteiten.
 
Els Mellink is leerkracht/coach op Academie1014 in Almere. Ze is groepsleerkracht in de PO-vakken en vakexpert taal en literatuur PO- en VO. Els is bovendien IPC-trainer voor Great Learning Nederland.
 

“We wilden een school waarbij het tof is om een stap vooruit te zetten maar het ook oké is als je dat nog niet kan.”

 

Kun je de lezers wat meer vertellen over Academie1014?

“We zitten in Almere in het gebouw van een VO-school. Dat is niet alleen handig voor de faciliteiten en de aanwezige vakexperts, maar onze leerlingen kunnen ook al meedraaien in derde klassen. We zijn vorig jaar met 10 leerlingen begonnen. Nu hebben we er 47 en volgend jaar gaan we met drie groepen waarschijnlijk naar 75 leerlingen. Ons team bestaat uit coaches en vakexperts.
 
De leerlingen zitten momenteel dus in twee klassen, waarbij de leeftijden van tien tot veertien gemengd door elkaar zitten. Dit doen we met het idee om zo flexibel mogelijk om te kunnen gaan met de structuur van leerlijnen. Leerlingen die normaal in groep 8 zitten kunnen bijvoorbeeld met rekenen-wiskunde op het niveau van klas 1 zitten. Andersom kan iemand uit klas 1 misschien nog met grammatica op niveau groep 8 zitten.
 
Zo hebben we een leerling die op basis van zijn leeftijd zou doorstromen naar klas 3, maar toch nog een jaar bij ons bleef, omdat we allemaal het gevoel hadden dat hij nog niet uitgeleerd was. We zien dat zeker niet als doubleren, maar als meer tijd om je te ontplooien.
 
Nog een jaar bij ons blijven betekent sowieso niet dat je iets dubbel doet. We kijken altijd naar de vervolgstap, bij elke leerling. Het leuke was dat deze leerling heel opgelucht en blij was nog een jaar te mogen blijven. Je volgt je eigen ontwikkeling.”
 

Wat is het ontstaansverhaal achter Academie1014?

“We hebben vanuit het PO- en VO-bestuur een groep met leraren samengebracht. We hebben daarbij lang nagedacht over onze visie op onderwijs. Wat willen we bereiken met ons concept? Wat worden de uitgangspunten van ons onderwijs? Voor het vormen van onze visie en de vertaalslag daarvan naar de praktijk hebben we ruim de tijd genomen. Twee, drie jaar verder zijn we in het schooljaar 2019-2020 gestart.”
 

Welke motieven waren jullie vertrekpunt bij het opzetten van Academie1014?

“Uit onderzoeken blijkt herhaaldelijk dat bij een te vroege selectie het niveau van ouders een grotere rol speelt bij het uitstroomniveau van leerlingen, dan wanneer ze ouder zijn. Ook hebben de meeste leerlingen meer profijt van een schoolse setting waarbij meerdere niveaus vertegenwoordigd zijn. We wilden een school waarbij het tof is om een stap vooruit te zetten, maar waar het ook oké is als je dat nog niet kan. Onze slogan is dan ook ‘Tijd voor jou’.
 
Een andere pijler van waaruit we begonnen is thematisch werken, met samenhang tussen de vakken. Omdat we onze leerlingen juist begrip voor de wereld mee willen geven, moeten naar ons idee de vakken ook verbonden worden. Zodat elk vakspecifiek nieuw doel ook in relatie staat tot een ander vak en al die bouwstenen samen helpen om inzicht te verwerven over hoe de dingen in de wereld werken.
 
We wilden aandacht geven aan wat leerlingen op deze leeftijd specifiek nodig hebben. De puberteit vraagt bijvoorbeeld een andere begeleiding van leraren en kent een andere omgang met klasgenoten. Ten slotte wilden we niet meer toetsen en cijfers geven dan nodig, omdat we waarde hechten aan groei en doorontwikkeling en aan de mindset die daarvoor nodig is.
 
Het is mooi om te zien dat dit iets is wat leerlingen moeten leren en wij als vakexperts ook. Dat we dus opdrachten ontwerpen waarbij het inleveren van een tweede versie de standaard is. Een rekentoets wordt bijvoorbeeld afgenomen om de leerlingen zelf te laten analyseren wat klopt en wat niet.
Omdat we niet noodzakelijk zelf het wiel wilden uitvinden zijn we om ons heen gaan kijken en zo kwam IMYC op ons pad. Dat sloot mooi aan, bijvoorbeeld door de thema’s, die passen bij de belevingswereld van pubers. Denk aan onderzoeken, ontdekken, risico’s nemen en samenwerken. Door elke periode aan zo’n groot thema te werken, krijg je ook de ruimte om er je eigen draai aan te geven.
 

IMYC biedt naast vrijheid ook structuur voor leraren en leerlingen. Hoe zou je die balans omschrijven bij jullie op school?

“Ik zie dat verschillende collega’s er op hun eigen manier aan kunnen werken. De één blijft dicht bij de IMYC-taken. De ander bedenkt zelf lessen bij de leerdoelen en het thema. Zo kan een beginnend vakexpert die behoefte heeft aan houvast ermee uit de voeten. Een vakexpert die behoefte heeft aan eigen ruimte gebruikt de leerdoelen en de IMYC-structuur en kijkt naar de taken ter inspiratie.
 
De truc blijft wel dat je focus bij de leerdoelen ligt en niet bij het afvinken van de taken. Dat geeft ook meer rust in je lessen en planning. Als leraar sta je daarin overigens niet alleen. Dat is iets dat je met je team oppakt.”
 

Hoe zorgen jullie ervoor dat leerdoelen bereikt worden?

“We hebben de leerdoelen per vak bekeken in de voorbereiding op het thema. Iedere vakexpert is daarmee verantwoordelijk voor het behalen van de leerdoelen uit het eigen vak en de link met het thema. Daarna kijken we met alle vakexperts samen hoe we de koppeling maken ten aanzien van elkaar. Soms resulteert dit in hele onverwachte linkjes. Soms gooit een vakexpert alsnog zijn planning overboord omdat er ineens nieuwe mogelijkheden zijn in de samenwerking.”
 

Hebben jullie naast IMYC nog aanvullende leerdoelen?

“Ja, we hebben tijdens de oprichting zelf de leerlijnen PO en die van VO aan elkaar geknoopt.* Die houden we erbij, hoewel er ook grote overlap is met IMYC. We hebben als school onze ideeën over wat we mee willen geven aan de leerlingen. Dat vinden we bij IMYC terug in de persoonlijke en internationale leerdoelen.”
 
*Academie1014 is met IMYC begonnen voor er Curriculum 10-14 was. Bij Curriculum 10-14, het kleine broertje van IMYC, hebben we de leerlijnen PO en VO ook aan elkaar gekoppeld.
 

Stel, er komt een ouder op school en vraagt: ”Hoe komt de persoonlijke ontwikkeling van mijn kind tot zijn recht op school?”

“Door te werken met de persoonlijke leerdoelen van IMYC en met de executieve functies van SLO. Daar stemmen we onze persoonlijke coaching op af. Kinderen maken zelf een ontwikkelplan, waarin we ze begeleiden. De uitdaging die we als team nog hebben is, is om die persoonlijke ontwikkeldoelen nog beter aan de IMYC-thema’s te verbinden.”
 
Lees deel 2…

Op maandag 19 april organiseren we van 16.00 uur tot 17.00 uur de online Community Special ‘Kennisoogst & Leerdoelen’. Ben je erbij?
 
Er zijn dit schooljaar vijf Community Specials, waarmee we over vijf belangrijke fasen van het IMYC-leerproces dieper uitweiden. Brengen en halen bij andere leraren die werken met IMYC of er heel benieuwd naar zijn!
 
Goed om te weten: de bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel IMYC-scholen als andere belangstellenden.

Wat gaan we doen?

In deze Community Online staat de Kennisoogst centraal. Het activeren en bewust ophalen van voorkennis is een belangrijk onderdeel van het IMYC-leerproces. Wat weten je leerlingen al over het thema? Over welke vaardigheden beschikken de leerlingen al?
 
Natuurlijk is het ook interessant om met leraren van verschillende IMYC-scholen tips en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de Community Online leren we met en van elkaar! Hoe leggen jullie bijvoorbeeld de kennisoogst vast? Welke werkvormen vind je goed? Hoe kun je als docent inspelen op de aanwezige voorkennis?
 
Het gaat om bewust en betekenisvol leren, met je leerlingen en ook met collega-docenten!

Aanmelden

Aanmelden kan via info@imyc-nederland.nl. Laat ons weten wie er graag deelnemen.

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'